Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych

Jaka jest dzisiejsza młodzież? Czemu jest inna niż dawniej? Jaka będzie w niedalekiej przyszłości? Co robić, aby ustrzec ją przed negatywnymi skutkami pojawiających się zagrożeń? Na pewno wszyscy zadajemy sobie te pytania i próbujemy znaleźć na nie odpowiedzi, proponując najlepsze rozwiązania i jednocześnie starając się zrozumieć i poznać motywy postępowania młodego człowieka. Istotne jest jednak to, abyśmy nie poprzestawali wyłącznie na próbie przeciwdziałania temu, co aktualnie jawi się nam jako problem (którego analizą i diagnozą zajmujemy się niejako już po fakcie) – ale starajmy się – zawierając koalicje ekspertów, badaczy, naukowców, praktyków – wspólnie podejmować działania pozwalające nam aktywnie przeciwdziałać sytuacjom, które będą stanowić realne zagrożenie w niedalekiej przyszłości.

Łącząc nasze doświadczenia, wiedzę, zasoby oraz chęci skutecznego wspierania młodych ludzi w podejmowaniu właściwych wyborów – wielkopolska Policja zaproponowała stworzenie interdyscyplinarnego przedsięwzięcia, jakim jest projekt „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”.

Zyskując przychylność szeregu instytucji i podmiotów, których przedstawiciele – odpowiadając na zaproszenie – zadeklarowali wspólne działania w tym projekcie, dostrzegamy możliwość zjednoczenia sił w partnerskiej koalicji, podejmując działania ukierunkowane na coraz skuteczniejsze zapobieganie wszelkim negatywnym zjawiskom występującym w środowiskach młodzieżowych.

Zapraszamy na stronę internetową „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”, która jest dostępna pod tym linkiem.

Partnerzy Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print