Instytucje bezpośrednio współpracujące

Komenda Główna Policji

ul. Puławska 148/150,
02-514 Warszawa

Komenda Główna Straży Granicznej

al. Niepodległości 100,
02-514 Warszawa

Służba Więzienna

ul. Rakowiecka 37A,
02-521 Warszawa

Centralne Biuro Antykorupcyjne

al. Ujazdowskie 9,
00-583 Warszawa

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

ul. Jana Ostroroga 35,
01-163 Warszawa

Służba Celna Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości

al. Ujazdowskie 11,
00-950 Warszawa

Sąd Najwyższy oraz wybrane sądy RP

pl. Krasińskich 2/4/6,
00-950 Warszawa

2734c4_1212d87021624a43af0b19140f3d41de_mv2

Powszechne jednostki Prokuratury RP – wybrane Prokuratury Rejonowe, Okręgowe, Regionalne

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. A. Fredry 10,
61-701 Poznań

Politechnika Gdańska

ul. Narutowicza 11/12,
80-952 Gdańsk

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10,
60-967 Poznań

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań

Politechnika Poznańska

pl. M. Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań

Uniwersytet w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 14,
15-097 Białystok

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków

Wojskowa Akademia Techniczna

ul. gen Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Noskowskiego 10,
61-704 Poznań

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki

ul. Piotra Czajkowskiego 109,
51-150 Wrocław

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 111,
12-100 Szczytno

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii

al. gen. A. Chruściela „Montera” 105,
00-910 Warszawa

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7,
05-220 Zielonka

25. Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego

ul. Piłsudskiego 72,
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

ul. Tyniecka 6,
30-319 Kraków

Polski Związek Niewidomych

ul. Konwiktorska 9,
00-216 Warszawa

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

pl. Przemysława 9,
62-005 Owińska