Newsletter projektu MINDb4ACT #3

Informujemy, że dostępny jest już trzeci newsletter projektu MINDb4ACT. Można go przeczytać pod tym linkiem.


MINDb4ACT to międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 19 partnerów z 10 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Jego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku i potrwa do sierpnia 2020 roku.


Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.mindb4act.eu.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print