Wydarzenie

MINDb4ACT: Szkolenie na temat przeciwdziałania radykalizacji na obszarach miejskich

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje godzinne szkolenie on-line pt. „Budowanie świadomości i podejmowanie wczesnej interwencji na obszarach miejskich. Wykrywanie procesów radykalizacji i inicjowanie współpracy interdyscyplinarnej”, które odbędzie się 8 lipca 2020 r. w godz. 8:30-9:30. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli polskich miast, którzy zainteresowani są tematyką radykalizacji, jak również przedstawicieli z sektora bezpieczeństwa publicznego, więziennictwa, sądownictwa, administracji centralnej i samorządowej, sektora akademickiego oraz edukacji i oświaty, pomocy społecznej oraz sektora pozarządowego.


ZAREJESTRUJ SIĘ!

Szkolenie będzie miało formę godzinnego webinaru, w ramach którego uczestnicy dowiedzą się, czym jest radykalizacja, poznają jej modele, dowiedzą się jak rozpoznawać symptomy oraz jak reagować i przeciwdziałać temu zjawisku. Przedstawione zostaną również czynniki, które powodują podatność na radykalizację postaw. Prelegentka opowie o dobrych praktykach w związku ze współpracą interdyscyplinarną lokalnych podmiotów oraz istocie lokalnego planu działania. Po zakończeniu części merytorycznej (45 min) przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi (15 min).

Webinar poprowadzi dr Marzena Kordaczuk-Wąs, ekspert PPBW ds. przeciwdziałania radykalizacji, posiadająca wieloletnie doświadczenie w tym obszarze zarówno w Polsce, jak i Europie (Lider Grupy roboczej ‘Police and Law Enforcement’ Radicalisation Awareness Network oraz ekspert CEPOL – Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania).

Szkolenie realizowane jest w ramach europejskiego projektu MINDb4ACT, w którym PPBW jest jednym z partnerów konsorcjum. Projekt MINDb4ACT jest koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 18 partnerów z 9 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). Celem projektu jest ulepszenie najważniejszych strategii i programów w zakresie zwalczania różnych form radykalizacji w krajach reprezentowanych w konsorcjum, a także dostarczenie praktycznych rekomendacji i rozwiązań w tym obszarze dla decydentów politycznych oraz innych zainteresowanych stron. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.


Szkolenie MINDb4ACT

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail