MINDb4ACT: Newsletter projektu #6

Informujemy, że dostępny jest już szósty newsletter projektu MINDb4ACT. Można go przeczytać pod tym linkiem.

MINDb4ACT to międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 19 partnerów z 10 państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy). Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie: www.mindb4act.eu.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print