Lion DC: po pół roku realizacji projektu

2019-07-19

Czas czytania: mins

Od grudnia 2018 roku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczy w pracach dotyczących zwalczania przestępczości narkotykowej online w ramach projektu europejskiego pt. “Law Enforcement Technological Innovation Consolidation for Fight Against Online Drug Crimes (Lion DC)”. W konsorcjum projektu bierze udział łącznie 12 partnerów z krajów, takich jak Polska Litwa, Holandia, Grecja Bułgaria i Rumunia.

W okresie pierwszych miesięcy projektu PPBW, jako Lider WP2, była odpowiedzialna za zebranie i przeanalizowanie zjawiska przestępczości narkotykowej online z perspektywy służb reprezentowanych w konsorcjum. W ramach zadania zidentyfikowane zostały wspólne potrzeby/braki służb (szkoleniowe, proceduralno-legislacyjnie, narzędziowe) oraz wyzwania (darknet, kryptowaluty, szyfrowanie, kwestie legislacyjno-proceduralne, braki szkoleniowe), z którymi mają one do czynienia podczas prowadzenia tego rodzaju spraw.

Jedna z części prac dotyczyła technologii, które są obecnie wykorzystywane w sprawach narkotykowych online oraz ustaleniu, jakie są potrzeby i wyzwania technologiczne służb, a także rekomendacje w zakresie podniesienia skuteczności ich działań.

W tym czasie przygotowane zostały następujące raporty (wszystkie mają status poufny):

 • “LEA Digital Online Drug Crimes Investigation Needs Survey Report”;
 • “Digital Online Drug Crimes Investigation tooling questionnaire”;
 • “Digital Online Drug Crimes Investigation tooling LEA challenges”.

Każdy z wymienionych wyżej raportów powstał na podstawie informacji uzyskanych od przedstawicieli służb – partnerów konsorcjum projektu LION DC.

Okazją do poprowadzenia ożywionych dyskusji z praktykami w dziedzinie zwalczania handlu narkotykami online były dwa międzynarodowe spotkania zorganizowane w ramach WP2. Pierwsze z nich odbyło się w dniach 27-28 lutego 2019 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i dotyczyło identyfikacji wspólnych potrzeb służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obszarze walki z przestępczością narkotykową online. Drugie spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z TNO w Leiden w Holandii w terminie 17-18 kwietnia 2019 roku. Jego głównym celem była dyskusja o różnego rodzaju wyzwaniach, z którymi służby spotykają się podczas prowadzenia spraw związanych z przestępczością narkotykową online.

Aktualnie PPBW realizuje kolejne zadania w ramach WP2 m.in. polegające na stworzeniu dwóch scenariuszy szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania obrotowi narkotyków w Sieci, które zostaną dalej wykorzystane w ramach kolejnych pakietów prac. Ponadto, we wrześniu 2019 roku w Wilnie odbędą się trzecie warsztaty projektu LION DC, podsumowujące prace Work Package 2 oraz prezentujące kolejne dwa pakiety prac.

Projekt Lion DC jest finansowany w ramach UE Internal Security Fund Police. Jego realizacja potrwa do grudnia 2020 roku.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail