Baner konferencji „Cyberprzestępczość.2 – Technologie”

O konferencji

„Cyberprzestępczość.2 – Technologie” to druga edycja konferencji poświęcona nowoczesnym technologiom i dobrym praktykom stosowanym do przeciwdziałania i zwalczania cyberprzestępczości. Tematem przewodnim wydarzenia jest Mobile DFIR (Digital Forensic and Incident Response).

Konferencja składa się z części panelowej oraz warsztatowej, dzięki którym uczestnicy mają okazję wymienić się doświadczeniami i wzbogacić wiedzę nt. bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni.

Konferencja skierowana jest w szczególności do przedstawicieli organów ścigania, przedstawicieli świata nauki, instytucji finansowych oraz pracowników działów bezpieczeństwa sektora prywatnego.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji „CP.1–Technologie”, która dostępna jest pod tym linkiem.

Rejestracja i opłaty

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej (jeśli dotyczy). Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Konferencji. Organizatorzy Konferencji powiadamiają uczestników mailowo o zapisaniu na Konferencję. Ponadto, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń przed ich potwierdzeniem.

Opłata za uczestnictwo:
• bezpłatnie – przedstawiciele służb mundurowych i instytucji publicznych;
• 400 zł netto za osobę – przedstawiciele nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Rejestracji można dokonać do dnia 2 marca 2022 roku.

Konferencja pt.: „Cyberprzestępczość.2 – Technologie” 
9-10 marca 2022 roku
Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

Agenda

Program konferencji zostanie opublikowany niebawem. 

MIEJSCE

Sound Garden Hotel
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Możliwa jest rezerwacja noclegu ze zniżką 10% w Sound Garden Hotel dokonywana indywidualnie przez gości na hasło „CP.2-Technologie”

Sposoby rezerwacji:
• tel.: 22 279 14 10/11,
• e-mail: reservation@soundgardenhotel.pl,
• lub pod tym linkiem

Kontakt

Organizatorzy:

 

Osoba do kontaktu:
Klaudia Kaczmarek
e-mail: klaudia.kaczmarek@ppbw.pl
tel.: 61 663 02 21; 501 325 214