Konferencja CP.2 „Cyberprzestępczość.2 – Technologie - baner

O konferencji

„Cyberprzestępczość.2 – Technologie” to druga edycja konferencji poświęcona nowoczesnym technologiom i dobrym praktykom stosowanym do przeciwdziałania i zwalczania cyberprzestępczości. Tegoroczna edycja konferencji organizowana jest we współpracy z europejskim projektem o akronimie FORMOBILE „From mobile phones to court – A complete FORensic investigation chain targeting MOBILE devices”, finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Tematem przewodnim konferencji jest informatyka śledcza urządzeń mobilnych.

Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele firm i instytutów badawczych specjalizujących się w akwizycji danych tekstowych, audio jak i w postaci obrazów/video z urządzeń mobilnych, w tym smartfonów, a także w ich dekodowaniu i analizie semantycznej. W trakcie konferencji będzie także możliwość praktycznego zapoznania się z technicznymi i funkcjonalnymi możliwościami wyspecjalizowanych w tym zakresie rozwiązań.

Konferencja skierowana jest w szczególności do przedstawicieli organów ścigania, instytucji publicznych, instytucji finansowych, przedstawicieli świata nauki oraz przedstawicieli firm i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji „CP.1–Technologie”, która dostępna jest pod tym linkiem.

Rejestracja i opłaty

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej (jeśli dotyczy). Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w Konferencji. Organizatorzy Konferencji powiadamiają uczestników mailowo o zapisaniu na Konferencję. Ponadto, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń przed ich potwierdzeniem.

Opłata za uczestnictwo:
• bezpłatnie – przedstawiciele służb mundurowych i instytucji publicznych;
• 400 zł netto za osobę – przedstawiciele nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Rejestracji można dokonać do dnia 15 marca 2022 roku.

Konferencja pt.: „Cyberprzestępczość.2 – Technologie” 
22-23 marca 2022 roku
Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa

Agenda

MIEJSCE

Sound Garden Hotel
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa

Organizatorzy nie zapewniają noclegu. Możliwa jest rezerwacja noclegu ze zniżką 10% w Sound Garden Hotel dokonywana indywidualnie przez gości na hasło „CP.2-Technologie”

Sposoby rezerwacji:
• tel.: 22 279 14 10/11,
• e-mail: reservation@soundgardenhotel.pl,
• lub pod tym linkiem

Kontakt

Organizatorzy:

 

Osoba do kontaktu:
Klaudia Kaczmarek
e-mail: klaudia.kaczmarek@ppbw.pl
tel.: 61 663 02 21; 501 325 214

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z europejskim projektem o akronimie FORMOBILE („From mobile phones to court – A complete FORensic investigation chain targeting MOBILE devices”) finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020.