Aktualności

Konferencja w Sądzie Najwyższym pt. “Nowoczesne technologie w procesie karnym i czynnościach wykrywczych a prawa i wolności obywatelskie”

2012-09-21

Czas czytania: mins

W dniu 20 września 2012 roku w gmachu Sądu Najwyższego odbyła się konferencja pt. “Nowoczesne technologie w procesie karnym i czynnościach wykrywczych a prawa i wolności obywatelskie”, zorganizowana przez Sąd Najwyższy RP, Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w tym roku po raz pierwszy także przy współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Honorowy Patronat nad konferencją objął Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski, który również uczestniczył w obradach.

W konferencji udział wzięli sędziowie, prokuratorzy, funkcjonariusze Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej i innych jednostek wojskowych, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz przemysłu, czynnie uczestniczących we wdrażaniu wyników prac polskiej nauki.

Bardzo ważnym tematem poruszanym podczas konferencji była kwestia gwarancji praw i wolności obywatelskich w kontekście nowoczesnych rozwiązań technologicznych wykorzystywanych przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa i jego obywateli.

Dyskurs ten jest potrzebny także ze względu na wnioski skierowane do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie precyzyjnego określenia zakresu stosowania technik operacyjnych oraz niejawnego wykorzystywania danych telekomunikacyjnych.

Drugim istotnym tematem omawianym podczas obrad było określenie obszarów badawczych z zakresu prawa i technologii nad bezpieczeństwem wewnętrznym, które powinny znaleźć się w przyszłych Programach Strategicznych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Mając na uwadze szybko postępującą informatyzację wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, zaprezentowane zostały nowe możliwości automatycznej transkrypcji mowy na tekst oraz Inteligentną Wyszukiwarkę Akt Sądowych (InWas).

Efekty debat prowadzonych w trakcie Konferencji, przyczynią się zarówno do określenia dalszych kierunków prac badawczych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i do opracowania odpowiednich regulacji prawnych, pozwalających na właściwe korzystanie przez służby z wypracowanych technologii, w szczególności w zakresie stosowania techniki operacyjnej.

Wśród występujących Gości podczas konferencji obecni byli:

 • Stanisław Dąbrowski – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego;
 • Prof. Lech Paprzycki – Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Karną;
 • Prof. Andrzej Rzepliński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego;
 • Jacek Cichocki – Minister Spraw Wewnętrznych;
 • Gen. bryg. Krzysztof Bondaryk – Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Paweł Wojtunik – Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji;
 • Prof. Jacek Gołaczyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości;
 • Robert Hernand – Zastępca Prokuratora Generalnego;
 • Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 • Leszek Grabarczyk – Z-ca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Dr Adam Bodnar – Wiceprezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
 • Stanisław Trociuk – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Katarzyna Szymielewicz – Prezes Zarządu Fundacji Panoptykon.
ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail