O konferencji RADPol2020

 

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce i na świecie oraz w trosce o bezpieczeństwo uczestników, organizatorzy RADPol2020 podjęli decyzję o organizacji konferencji w późniejszym terminie. O nowym terminie konferencji RADPol2020 poinformujemy wkrótce. 

 

Konferencja RADPol2020, czyli „Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – trendy, wyzwania i możliwości przeciwdziałania” to wspólna inicjatywa trzech europejskich projektów badawczych: MINDb4ACT, CHAMPIONs oraz BRAVE, finansowanych w ramach programów Komisji Europejskiej H2020 i ISF-P.

Celem konferencji jest umożliwienie dialogu na temat trendów w zakresie różnych form radykalizacji spotykanych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz związanych z nimi wyzwań. Ponadto, celem jest także podzielenie się doświadczeniami oraz sprawdzonymi rozwiązaniami w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku, a także przedstawienie najnowszych rezultatów badań oraz istoty współpracy wielopodmiotowej.

Konferencja RADPol2020 jest skierowana do szerokiego grona praktyków z całej Europy zaangażowanych w monitorowanie, zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji na różnych poziomach, w tym także przedstawicieli służb mundurowych, decydentów politycznych, przedstawicieli administracji samorządowej oraz centralnej, przedstawicieli instytucji publicznych (np. pomocy społecznej, kuratorów sądowych), przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za opracowywanie strategii nt. przeciwdziałania różnym formom radykalizacji od szczebla lokalnego po europejski, naukowców, przedstawicieli instytucji pozarządowych oraz innych podmiotów, zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Przewiduje się udział ekspertów z różnych instytucji, takich jak Komisja Europejska, Europejska Sieć Przeciwdziałania Radykalizacji RAN, Organizacja ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Europejskie Forum ds. Bezpieczeństwa Obszarów Miejskich EFUS, Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości EUCPN, a także przedstawicieli europejskich organów ścigania, środowisk naukowych, instytucji pozarządowych, zespołów ekspertów i partnerów międzynarodowych projektów z tego obszaru.

Program

Formuła RADPol2020 jest następująca:

1. Policy Event, czyli dyskusja wysokiego szczebla nt. „Wymiana spostrzeżeń i doświadczeń w zakresie przeciwdziałania radykalizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, która będzie miała na celu dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz formami przeciwdziałania radykalizacji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej; (Dzień 1)

  • W tym dniu dyskusje w gronie ekspertów będą koncentrować się na trendach, wyzwaniach i najnowszych wynikach badań w tej dziedzinie, a także na współpracy wielopodmiotowej w przeciwdziałaniu radykalizacji postaw i roli płci w kontekście ekstremizmu.

2. Dzień z projektami badawczymi „Co projekty badawcze oferują praktykom w zakresie zapobiegania radykalizacji?”; (Dzień 2)

  • Będzie to forma praktycznego przedstawienia efektów projektów MINDb4ACT, CHAMPIONs oraz BRAVE, które koncentrują się na tematyce przeciwdziałania radykalizacji. Będzie to również przestrzeń do dyskusji dla realizatorów różnych projektów europejskich z tego zakresu, w tym instytucji z Polski.

3. Strefa wystawiennicza dla projektów badawczych finansowanych przez Komisję Europejską, a także dla instytucji, których działalność pokrywa się z tematyką konferencji. (Dzień 1 i 2)

  • Konferencji RADPol2020 towarzyszyć będzie niewielka otwarta przestrzeń wystawiennicza (około 7 stoisk) dla europejskich instytucji, w tym polskich, oraz projektów europejskich, które chcą promować swoje działania w zakresie przeciwdziałania radykalizacji i dzielić się wynikami prac. Uczestnicy będą mogli odwiedzać stoiska podczas przerw.

*Program konferencji będzie regularnie aktualizowany

Rejestracja

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z rozpowszechnianiem się koronawirusa (COVID-19) w Polsce i na świecie oraz w trosce o bezpieczeństwo uczestników, organizatorzy RADPol2020 podjęli decyzję o organizacji konferencji w późniejszym terminie. O nowym terminie konferencji RADPol2020 poinformujemy wkrótce. 

Organizatorzy

MINDb4ACT

Międzynarodowy projekt badawczo-rozwojowy koordynowany przez hiszpańską instytucję Royal Elcano Institute. W skład konsorcjum wchodzi 17 partnerów z 9 państw Unii Europejskiej. Celem projektu jest ulepszenie najważniejszych strategii i programów w zakresie zwalczania różnych form radykalizacji w krajach reprezentowanych w konsorcjum (Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania Niemcy, Polska, Wielka Brytania oraz Włochy), generując nowe polityki przeciwdziałania ekstremizmowi, badające nowe spostrzeżenia i łącząc się ze służbami poprzez ekosystemy współpracy (tzw. „żywe laboratoria”, zdefiniowane jako innowacyjne, otwarte, partycypacyjne, zorientowane na użytkownika środowiska).

CHAMPIONs

Projekt jest koordynowany przez rumuński Instytut Działań, Szkoleń i Badań Pokojowych (PATRIR), a w skład konsorcjum wchodzi ośmiu partnerów z całej Europy. Głównym celem projektu jest powołanie stałych, lokalnych grup operacyjnych, pracujących w terenie, w skład których wchodzą praktycy reprezentujący różne dziedziny nauki, obszary pracy i instytucje, bezpośrednio zajmujące się zjawiskiem radykalizacji.

BRaVE

Projekt jest koordynowany przez Europejski Instytut Uniwersytetu we Florencji. Konsorcjum składa się z sześciu partnerów, w tym trzech organizacji obywatelskich i trzech uniwersytetów. Projekt ma na celu zgromadzenie szerokiego zakresu wiedzy specjalistycznej, od naukowców po osoby pracujące nad budowaniem odporności na brutalny ekstremizm i polaryzację.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jest aparatem pomocniczym Zarządu i Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Urząd dzieli się na 20 departamentów i 11 biur, które przy wykonywaniu swoich zadań współdziałają z Sejmikiem i jego Komisjami, Zarządem, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu jest współorganizatorem konferencji RADPol2020.

Miejsce

Miejsce konferencji:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (aleja Niepodleglosci 34, Poznań)

Praktyczne informacje i lista rekomendowanych hoteli

Biuro konferencji

Natalia Jarmużek-Troczyńska 
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Koordynator Konferencji

natalia.jarmuzek@ppbw.pl
tel.: (61) 663 02 21
kom.: 665 150 228
Kontakt z prelegentami, pytania w sprawie programu

Klaudia Kaczmarek
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Opiekun Konferencji

klaudia.kaczmarek@ppbw.pl
tel.: (61) 663 02 21
kom.: 501 325 214
Kontakt w sprawie logistyki, rejestracji, strefy wystawienniczej

W ZWIĄZKU Z DYNAMICZNĄ SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z ROZPOWSZECHNIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA (COVID-19) W POLSCE I NA ŚWIECIE ORAZ W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW, ORGANIZATORZY RADPOL2020 PODJĘLI DECYZJĘ O ORGANIZACJI KONFERENCJI W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE. O NOWYM TERMINIE KONFERENCJI RADPOL2020 POINFORMUJEMY WKRÓTCE.