Wydarzenie

Konferencja pt. “Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych”

Wydział Prawa, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Polskie Stowarzyszenie Poligraferów organizują ogólnopolską konferencję naukową “Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych”. Odbędzie się ona w Warszawie w dniach 16-17 listopada 2016 r.

W obliczu narastającego zagrożenia bezpieczeństwa coraz poważniejszym problemem będzie kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który pojawia się coraz częściej jest to, jak daleko można ingerować w prawa i wolności obywatelskie by nie dopuścić do ataków terrorystycznych, zminimalizować prawdopodobieństwo ich zaistnienia, jak też wykryć ich organizatorów i udowodnić im winę.

Nowatorski charakter konferencji polega przede wszystkim na możliwości wymiany doświadczeń i poglądów ekspertów reprezentujących różne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa państwa, zarówno w ujęciu zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Może się to przyczynić się do sprawniejszego rozwiązywania pojawiających się w tym obszarze problemów.

Poza sesjami plenarnymi planowane są w trakcie konferencji także warsztaty poświęcone różnym zagadnieniom szczegółowym, m.in. profilowaniu psychologicznemu sprawców aktów terroru, pozyskiwaniu informacji w Internecie, wykorzystywaniu badań poligraficznych do pozyskiwania informacji czy też technikom prowadzenia przesłuchań i wywiadów.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie SSA dr hab. Małgorzaty Manowskiej.

Partnerem wydarzenia jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowe, sukcesywnie uzupełniane, informacje wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji!

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail