Aktualności

Konferencja naukowa pt. “Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego. 10-lecie Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kierunki na lata 2014-2020”

2013-12-10

Czas czytania: mins

W dniach od 3 do 6 grudnia 2013 roku w Ośrodku Polskiej Akademii Nauk w Będlewie k. Poznania, odbyła się konferencja naukowa pt. “Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego – 10-lecie Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Kierunki na lata 2014-2020”.

Podczas spotkania uczestnicy wzięli udział w zróżnicowanych tematycznie panelach dyskusyjnych, poświęconych następującym tematom:

 • Prawa i wolności obywatelskie a działania służb w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • Horyzont 2020 – nowa perspektywa finansowania badań w zakresie bezpieczeństwa na lata 2014-2020;
 • Współpraca wykonawców projektów z zakresu bezpieczeństwa i obronności z gestorami (służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne);
 • Projekty z obszaru bezpieczeństwa i obronności a prawa własności intelektualnej;
 • Możliwości wykorzystania systemu automatycznego rozpoznawania mowy w służbach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i porządek prawny;
 • Bezpieczeństwo osób niewidomych w ruchu drogowym – aspekty prawne i technologiczne;
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne;
 • Międzynarodowa współpraca naukowa w obszarze bezpieczeństwa;
 • Komercjalizacja efektów prac badawczo-rozwojowych.

W sumie w Konferencji udział wzięło ponad 380 osób – wybitnych specjalistów reprezentujących różnorodne środowiska – większości służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny (Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Urzędu Kontroli Skarbowej), przedstawicieli Wojska Polskiego, osoby Pana Prezesa Sądu Najwyższego oraz Sędziów wybranych Sądów RP, przedstawicieli Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Kierownictwa Najwyższej Izby Kontroli, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Służby Więziennej, Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Celnej, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Prokuratury RP, wybitnych przedstawicieli nauki – w tym Rektorów Wyższych Uczelni, teoretyków oraz praktyków prawa, a także przedstawicieli Fundacji Panoptykon i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail