Konferencja CINTIA 2022 - baner

REJESTRACJA - UCZESTNICY

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy dla osób chcących wziąć udział w wydarzeniu.

Udział przedstawicieli służb mundurowych i nauki jest bezpłatny. Koszt dla uczestników biznesowych wynosi 400 zł*. Rejestracja trwa do 13 września br.

*Płatność odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury proforma z 14-dniowym terminem płatności. Do kwoty doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia wskazany na fakturze.

REJESTRACJA - FIRMY

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy dla firm chcących zaprezentować swoje technologie podczas wydarzenia.

3. Tytuł prezentacji/warsztatu oraz imię i nazwisko prelegenta (jeśli dotyczy):
7. Rejestracja uczestników:
* Płatność odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionej faktury proforma z 14-dniowym terminem płatności. Do kwoty wykazanej w pkt. 2 doliczony zostanie należny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia wskazany na fakturze.