O KONFERENCJI

Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji zapraszamy do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji pt. „Skuteczne przeciwdziałanie korupcji i innym zjawiskom niepożądanym w administracji publicznej”, organizowanej przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Akademię Antykorupcyjną. Wydarzenie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019 roku w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie (ul. Sapieżyńska 10a, sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza).

Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz doświadczeń dotyczących budowania w instytucjach publicznych skutecznych narzędzi przeciwdziałania zarówno korupcji, jak i innym nadużyciom. Jednym z poruszanych tematów będą etyka w administracji publicznej jako podstawa do przeciwdziałania mobbingowi oraz ryzyko pomówień korupcyjnych wobec pracowników administracji. Przedstawione zostaną również możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów antykorupcyjnych w instytucjach publicznych. W drugiej części spotkania odbędą się praktyczne warsztaty, podczas których eksperci zaprezentują, jak zbudować i wdrożyć skuteczne narzędzia przeciwdziałania korupcji i nadużyciom.

Spotkanie jest kierowane w szczególności do przedstawicieli administracji publicznej, instytucji naukowych oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką wydarzenia. Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w tym miejscu.

PROGRAM

 9:00-9:30

REJESTRACJA

9:30-9:45

OTWARCIE KONFERENCJI
Sławomir Śnieżko – Prezes Zarządu Akademii Antykorupcyjnej
Przedstawiciel Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego

9:45-10:15

„Pomówienie o korupcję ryzykiem dla pracowników administracji publicznej – jak przeciwdziałać?”
Ewa Maszer – Ekspert ds. antykorupcji

10:15-11:15

„Etyka w administracji publicznej – przeciwdziałanie mobbingowi”
Barbara Pytel – Ekspert Polskiej PlatformyBezpieczeństwa Wewnętrznego

11:15-11:45

PRZERWA KAWOWA

11:45:12:15

Temat prezentacji w trakcie uzgadniania
Przedstawiciel Służby Cywilnej (w trakcie ustalania)

12:15-12:45

„Możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów antykorupcyjnych z Programu „Sprawy Wewnętrzne” Funduszy Norweskich na lata 2021-2024”
Magdalena Zdrojewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

12:45-13:30

PRZERWA KAWOWO-KANAPKOWA

13:30-15:00

WARSZTAT: „Jak zbudować skuteczne narzędzia przeciwdziałania korupcji i innym nadużyciom”
Sławomir Śnieżko – Prezes Zarządu Akademii Antykorupcyjnej
Krzysztof Krak – Ekspert ds. antykorupcji

15:00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

REJESTRACJA

W celu dokonania rejestracji zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza. W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej osób z jednej instytucji prosimy o wypełnienie formularza osobno dla każdej z osób delegowanych na konferencję. 

Nadesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem, zapraszamy do przybycia po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Rejestracja na konferencję trwa do 4 grudnia 2019 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Słowackiego 17/11, 60 – 822 Poznań, tel.: 61 663 02 21 zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) zawartych w formularzu rejestracyjnym, w następujących celach:
DO KONFERENCJI POZOSTAŁO:

 
Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

PRELEGENCI

SŁAWOMIR ŚNIEŻKO
Prezes Zarządu Akademii Antykorupcyjnej, Doradca, Ekspert PPBW w obszarze antykorupcji

EWA MASZER
Ekspert ds. antykorupcji

BARBARA PYTEL
Ekspert PPBW

MAGDALENA ZDROJEWSKA
Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

KRZYSZTOF KRAK
Ekspert ds. antykorupcji

ORGANIZATORZY

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 2005 roku działa na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa poprzez realizację wielu krajowych i europejskich projektów B+R oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek prawny w Polsce oraz Europie.

Ponadto zadaniem PPBW jest promowanie pozytywnych praktyk wśród przedstawicieli jednostek zarówno państwowych, jak i prywatnych.

W związku z tym PPBW prowadzi liczne szkolenia m.in. z etyki i przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej.

Akademia Antykorupcyjna ma na celu wspieranie wszelkich działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej. Organizacja propaguje działania zmierzające do zapewnienia jednolitego dostępu do wiedzy o przejawach, narzędziach, działaniach korupcyjnych oraz metodach zapobiegania i zwalczania korupcji.

Kadrę współpracowników Akademii Antykorupcyjnej stanowią specjaliści, którzy przez wiele lat zajmowali się zagadnieniami antykorupcyjnymi zarówno od strony naukowej, jak i praktycznej.

MIEJSCE

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie w sali konferencyjnej im. Jerzego Turowicza.

KONTAKT

MARTYNA CZERNIEJEWSKA
Opiekun Konferencji
martyna.czerniejewska@ppbw.pl
tel. (61) 861 24 46, kom: 695 386 963

ANETA JABŁOŃSKA
Opiekun Konferencji
aneta.jablonska@ppbw.pl