Wydarzenie

Kolejny nowy moduł szkoleniowy uruchomiony przez PPBW

Prawo dostępu do informacji publicznej odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa i ma bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Z drugiej strony pracownicy instytucji odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej oraz za redakcję stron BIP, zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych, w tym danych osobowych.

Obecnie obowiązująca ilość norm prawnych, które dotyczą dostępu do informacji publicznej mogą sprawiać duże problemy interpretacyjne. W związku z tym Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała ofertę szkoleniową pt. “Udostępnianie informacji publicznej w praktyce”.

Główną korzyścią z uczestniczenia w szkoleniu jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie jest nastawione na analizę praktycznych sytuacji, które wynikają z przepisów prawa i jest skierowane do osób odpowiedzialnych za to zagadnienie.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z aktami prawnymi regulującymi procedurę udostępniania informacji publicznej, z formą wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz związanymi z tym ograniczeniami, zajmą się również szczegółową analizą procedury od złożenia wniosku, aż do skargi kasacyjnej wnoszonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W szczególności przybliżone zostaną zasady stosowania przepisów w praktyce: prawidłowe kwalifikowanie wniosków oraz bezpieczne udostępnianie informacji, prezentacja stanowisk sądów administracyjnych rozstrzygających wątpliwości w zakresie interpretacji treści zawartych w ustawie.

Najbliższe szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w dniu 3 marca 2017 roku.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Więcej informacji znajdą Państwo na: www.ppbw.pl.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail