Aktualności

INDEED: Warsztaty dla Praktyków

2022-04-15

Czas czytania: mins

Pierwsze warsztaty dla Praktyków w ramach projektu INDEED na temat analizy luk i potrzeb w ewaluacji inicjatyw z zakresu zapobiegania i zwalczania radykalizacji, deradykalizacji oraz przeciwdziałania przestępczości odbędą się w dniach 27-29 kwietnia 2022 roku w Atenach. Gospodarzem wydarzenia jest grecka Policja , a organizatorem merytorycznym CENTRIC z Wielkiej Brytanii.

Warsztaty mają na celu zgromadzenie praktyków z Europy zajmujących się tą tematyką, aby porozmawiać o obecnych podejściach do ewaluacji inicjatyw z ww. obszaru, potrzebach praktyków oraz rekomendacjach, które mogą być wykorzystane w projekcie INDEED w dalszych pakietach prac.

Podczas warsztatów omówione zostaną w szczególności:

 • zalety i ograniczenia różnych typów inicjatyw z zakresu zapobiegania i zwalczania radykalizacji, deradykalizacji oraz przeciwdziałania przestępczości (np. polityki i strategie, programy długoterminowe, działania krótkoterminowe, interwencje ad hoc),
 • sposoby ewaluacji tych inicjatyw,
 • jak zdaniem praktyków powinien wyglądać idealny wynik ewaluacji inicjatyw,
 • przyczyny braku ewaluacji, jak również potrzeby interesariuszy w tym obszarze.

Warsztaty mają na celu:

 • poznanie zalet i ograniczeń obecnie realizowanych inicjatyw oraz ich sposobów ewaluacji,
 • poznanie zdania praktyków na temat idealnego rezultatu wdrożonych inicjatyw,
 • podkreślenie powodów braku ewaluacji i poznanie potrzeb praktyków, przeszkód oraz wyzwań jakie widzą w tym obszarze,
 • zebranie fundamentu do dalszych działań w projekcie INDEED, w szczególności do opracowania modelu opartego na dowodach do ewaluacji inicjatyw, który następnie zostanie przełożony na praktyczne narzędzie do ewaluacji, do opracowania e-Przewodnika na temat ewaluacji (Pakiet Prac nr 3) oraz programu szkoleniowego (Pakiet Prac nr 5).

Projekt INDEED opiera się na włączeniu praktyków w proces kształtowania i budowania jego rezultatów, dlatego warsztaty oferują interaktywną formułę dzielenia się wiedzą, doświadczeniem oraz przekazania swoich potrzeb i wymagań w zakresie ewaluacji.

W wydarzeniu weźmie udział około 30 praktyków z konsorcjum oraz spoza projektu.

Koordynatorem INDEED jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dowiedz się więcej o projekcie na jego stronie internetowej.

INDEED Practitioners Workshop - banner

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail