Wydarzenie

II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych

W dniu 10 kwietnia 2017 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych (program do pobrania tutaj). Tegoroczne spotkanie zostanie poświęcone zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym oraz organizacyjnym, dedykowanym monitorowaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Organizatorami wydarzenia jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie – organizator Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń Securex 2018.

Głównym celem Forum jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających efektywne zarządzanie systemami monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa (w szczególności w oparciu o monitoring wizyjny, ale także o czujniki monitorujące bezpieczeństwo pomieszczeń i budynków, czujniki przeciwpożarowe, monitorujące poziom wody, zanieczyszczeń i inne). Przedstawione zostaną zarówno wdrożone rozwiązania jak i nowe kierunki rozwoju.

W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną wyniki prac badawczo-rozwojowych w obszarze monitoringu, realizowanych przez polskich naukowców. Istotnym elementem spotkania będą również wystąpienia przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, budujących lub wykorzystujących systemy monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa.

W przerwach, możliwe będzie obejrzenie ekspozycji z najnowszymi technologiami i urządzeniami przedstawianymi między innymi podczas prezentacji. Dodatkowo, rozwiązania te zostaną udostępnione uczestnikom spotkania, aby mogli przeprowadzić testy ich działania na żywo.

Uprzejmie zapraszamy na II Forum przedstawicieli administracji samorządowej województwa wielkopolskiego (w tym pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego), Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców województwa wielkopolskiego, przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Udział w II Forum jest bezpłatny (również bezpłatny parking na terenie MTP), mapka dojazdu widoczna poniżej.

Prosimy o potwierdzenie udziału w Forum do dnia 4 kwietnia 2017 roku. Osobą do kontaktu jest Pani Katarzyna Łubowicz (tel.: (61) 663 02 21, e-mail: katarzyna.lubowicz@ppbw.pl).

Wjazd/wejście na teren targów możliwy na hasło: “II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych”.

Uczestnicy przed rozpoczęciem II Forum otrzymają imienne identyfikatory (do odbioru osobistego przed wejściem w oznaczonym punkcie obok pawilonu nr 15).ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail