W 2019 roku w ramach europejskiego projektu i-LEAD została zorganizowana pierwsza edycja Industry Days (Dni Przemysłu). Wydarzenie było kierowane do przedstawicieli służb mundurowych oraz producentów i nabywców technologii z obszaru bezpieczeństwa. Spotkanie stworzyło atmosferę, która sprzyjała współpracy oraz pogłębionej dyskusji na temat nowoczesnych rozwiązań, a także problemów, z jakimi muszą mierzyć się na co dzień europejskie organy ścigania.

W ramach zeszłorocznego wydarzenia odbyła się prezentacja trzech europejskich projektów badawczych. Industry Days spełniły oczekiwania uczestników, jednakże organizatorzy zauważyli, że ilość czasu poświęconego inicjatywom badawczym była zbyt mała. W związku z tym nie udało się w pełni zaprezentować prac poszczególnych zespołów projektowych. Na podstawie tego podjęto decyzję o rozszerzeniu formuły spotkania o dodatkowe wydarzenie – i-LEAD Research Day (Dzień Badań i-LEAD), który odbędzie 8 października 2020 roku, dzień po Industry Day 2.0. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z „The Hague Security Delta” (HSD).

Zachęcamy do uczestnictwa w i-LEAD Research Day. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny znajduje się pod tym linkiem.

i-LEAD Research Day

Czym jest i-LEAD Research Day?

Głównym celem i-LEAD Research Day jest umożliwienie inicjatywom badawczym i naukowcom przedstawienia rezultatów swoich prac przed gronem praktyków oraz osób odpowiedzialnych za zakup technologii z zakresu bezpieczeństwa. Ponadto, inicjatywa ma sprzyjać współpracy oraz wspierać dialog pomiędzy przedstawicielami służb a świata nauki. Obustronna dyskusja będzie dotyczyć kilku tematów, uwzględniających potrzeby i wymagania organów ścigania, które zostały zidentyfikowane podczas warsztatów zorganizowanych w ramach projektu i-LEAD.

Zakres tematyczny wydarzenia obejmie następujące zagadnienia:

  • przestępstwa narkotykowe;
  • transakcje finansowe i waluty wirtualne;
  • porządek publiczny;
  • nagrywanie i dokumentowanie miejsca zbrodni;
  • kryminalistyka cyfrowa.
i-LEAD Industry Days 2.0

Badania z obszaru technologii oraz nowatorskie podejście do zwalczania problemów służb są metodami wykorzystywanymi w ramach projektu i-LEAD. Zespół odpowiedzialny za monitorowanie sfery badań opracowuje obecnie raporty dla organów ścigania i Komisji Europejskiej w celu poinformowania ich o rezultatach prowadzonych aktualnie prac.

Obszary Technologii

Chociaż obszary przestępczości różnią się pod względem praktycznym, wiele z technologii, które mogłyby pomóc w egzekwowaniu prawa i usprawnieniu walki z przestępcami, ma charakter uniwersalny. Ponadto, ze względu na zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania, bardzo atrakcyjne są technologie oferujące szerszy zasięg, które mogą być zintegrowane z istniejącymi systemami.

Kluczowym obszarem zainteresowania w 2020 r. są rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym uzupełniające inne technologie lub mogące integrować się z innymi narzędziami. Wymagania te są często wymieniane w ramach potrzeb technologicznych obejmujących obszary przestępczości.

i-LEAD Research Day

Osoby zajmujące się badaniami z obszaru bezpieczeństwa, które chcą zaprezentować wyniki swoich prac podczas spotkania, proszone są o zarejestrowanie się pod tym linkiem. Rejestracja jest otwarta do końca lipca.

Kontakt

www.i-lead.eu
steven.ormston@ppbw.pl
Twitter – @i_LEAD_Project

Organizację i-LEAD Research Day koordynuje Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Osobą do kontaktu ze strony PPBW w sprawie wydarzenia jest Steven Ormston, e-mail: steven.ormston@ppbw.pl.

Czym jest i-LEAD?

i-LEAD logo

Jest to projekt finansowany przez Komisję Europejską, realizowany w ramach programu Horyzont 2020. i-LEAD zrzesza organy ścigania z całej Europy, które pracują wspólnie nad rozwikłaniem wielu złożonych problemów dotyczących tematów związanych z przestępczością.

Oprócz zadania stworzenia trwałej sieci praktyków, w ramach projektu zostaną opracowane zalecenia na poziomie UE związane z technologią, normami i możliwościami udzielania zamówień, które mogą zwiększyć wykorzystanie innowacji i interoperacyjność między organami ścigania. W ten sposób wzrośnie prawdopodobieństwo zakończenia z powodzeniem dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania – zwłaszcza w przypadku przestępstw transgranicznych.

Wiele spośród wyzwań i problemów, z którymi borykają się organy ścigania, jest identyfikowanych w ramach i-LEAD poprzez serię warsztatów obejmujących obszary tematyczne zarządzane przez pięć grup praktyków (GP), zlokalizowanych w całej Europie.

Industry-Days-2.0-graphics-2

Aby wykorzystać informacje i dane zebrane i przeanalizowane podczas warsztatów, zorganizowano wydarzenie w formacie Industry Days.