i-LEAD Research Day (online, nowy termin)

W listopadzie 2020 roku w formie online odbędzie się i-LEAD Research Day (Dzień Badań i-LEAD). Dokładna data wydarzenia jest w trakcie ustalania. Spotkanie będzie towarzyszyć Industry Day 2.0.

Głównym celem i-LEAD Research Day jest umożliwienie inicjatywom badawczym i naukowcom przedstawienia rezultatów swoich prac przed gronem praktyków oraz osób odpowiedzialnych za zakup technologii z zakresu bezpieczeństwa. Ponadto, inicjatywa ma sprzyjać współpracy oraz wspierać dialog pomiędzy przedstawicielami służb a światem nauki. Obustronna dyskusja będzie dotyczyć kilku tematów, uwzględniających potrzeby i wymagania organów ścigania, które zostały zidentyfikowane podczas warsztatów zorganizowanych w ramach projektu i-LEAD.

Zakres tematyczny wydarzenia obejmie następujące zagadnienia:

  • przestępstwa narkotykowe;
  • transakcje finansowe i waluty wirtualne;
  • porządek publiczny;
  • nagrywanie i dokumentowanie miejsca zbrodni;
  • kryminalistyka cyfrowa.
i-LEAD Industry Days 2.0

Badania z obszaru technologii oraz nowatorskie podejście do zwalczania problemów służb są metodami wykorzystywanymi w ramach projektu i-LEAD. Zespół odpowiedzialny za monitorowanie sfery badań opracowuje obecnie raporty dla organów ścigania i Komisji Europejskiej w celu poinformowania ich o rezultatach prowadzonych aktualnie prac.

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Laboratorium Innowacji funkcjonującym w ramach Europolu oraz „The Hague Security Delta” (HSD). Formularz rejestracyjny dla uczestników znajduje się w tym miejscu. Ponadto zapraszamy na stronę internetową i-LEAD Research Day: www.ppbw.pl/i-lead-research-day-pl

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print