i-LEAD Research Day

W dniu 8 października 2020 roku w Hadze odbędzie się i-LEAD Research Day (Dzień Badań i-LEAD). Wydarzenie będzie towarzyszyć Industry Day 2.0, które zostanie zorganizowane dzień wcześniej – 7 października br. Spotkanie jest przygotowywane we współpracy z „The Hague Security Delta” (HSD).

Głównym celem i-LEAD Research Day jest umożliwienie inicjatywom badawczym i naukowcom przedstawienia rezultatów swoich prac przed gronem praktyków oraz osób odpowiedzialnych za zakup technologii z zakresu bezpieczeństwa. Ponadto, inicjatywa ma sprzyjać współpracy oraz wspierać dialog pomiędzy przedstawicielami służb a świata nauki. Obustronna dyskusja będzie dotyczyć kilku tematów, uwzględniających potrzeby i wymagania organów ścigania, które zostały zidentyfikowane podczas warsztatów zorganizowanych w ramach projektu i-LEAD.

Zakres tematyczny wydarzenia obejmie następujące zagadnienia:

  • przestępstwa narkotykowe;
  • transakcje finansowe i waluty wirtualne;
  • porządek publiczny;
  • nagrywanie i dokumentowanie miejsca zbrodni;
  • kryminalistyka cyfrowa.
i-LEAD Industry Days 2.0

Badania z obszaru technologii oraz nowatorskie podejście do zwalczania problemów służb są metodami wykorzystywanymi w ramach projektu i-LEAD. Zespół odpowiedzialny za monitorowanie sfery badań opracowuje obecnie raporty dla organów ścigania i Komisji Europejskiej w celu poinformowania ich o rezultatach prowadzonych aktualnie prac.

Osoby zajmujące się badaniami z obszaru bezpieczeństwa, które chcą zaprezentować wyniki swoich prac podczas spotkania, proszone są o zarejestrowanie się pod tym linkiem do końca lipca. Formularz rejestracyjny dla pozostałych uczestników znajduje się w tym miejscu.

Strona internetowa i-LEAD Research Day: www.ppbw.pl/i-lead-research-day-pl

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print