Po sukcesie pierwszej edycji i-LEAD Industry Days w 2019 roku, konsorcjum projektu nie wahało się zaangażować w kolejną imprezę planowaną na 2020 r. Informacja zwrotna, doświadczenie i popularność pierwszej sesji zachęcają do zorganizowania i przeprowadzenia lepszego i bardziej wartościowego drugiego spotkania.

Zważywszy na trwającą aktualnie pandemią koronawirusa COVID-19 zarówno i-LEAD Industry Day, jak i Research Day odbędą się w formie online. Organizatorzy uznali, że ryzyko i wyzwania wynikające ze spotkań bezpośrednich są aktualnie zbyt duże. Jednocześnie została podjęta decyzja o przeprowadzeniu wydarzenia w tradycyjnej formie w późniejszym okresie, gdy zagrożenie epidemiologiczne spadnie.

W związku z tym, że spotkanie zostanie przeprowadzone w formie online, będą mogli wziąć w nim udział jedynie przedstawiciele organów ścigania. Pozostałe zainteresowane osoby zachęcamy do uczestnictwa w Research Day, które odbędzie się w listopadzie br. Formularz zgłoszeniowy na oba wydarzenia znajduje się w tym miejscu.

Dowiedz się więcej na temat i-LEAD Research Day, który jest wydarzeniem towarzyszącym Industry Day 2.0. Oba spotkania są organizowane we współpracy z Laboratorium Innowacji funkcjonującym w ramach Europolu oraz „The Hague Security Delta” (HSD).

Industry Days 2.0

Zmiany w formule i-LEAD Industry Day

i-LEAD Industry Days - steps

Organizatorzy postanowili wprowadzić kilka modyfikacji w formule i-LEAD Industry Day. Zmiany mają na celu zapewnić uczestnikom wiele wartościowych oraz angażujących prezentacji bezpośrednio odpowiadających aktualnym potrzebom i wyzwaniom, z którymi mierzą się organy ścigania.

Przede wszystkim, jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uzyskają dostęp do materiałów dostarczonych przez producentów nowoczesnych technologii.

Funkcjonariusze zapoznają się ze wstępnymi założeniami wszystkich narzędzi, które mogą okazać się pomocne w ich codziennej pracy, a następnie dokonają oceny. Dostawcy najlepszych produktów zostaną zaproszeni do zaprezentowania szczegółów opracowanych przez siebie rozwiązań w trakcie sesji online z udziałem wyłącznie pracowników służb. Formuła spotkań zakłada dyskusję pomiędzy przedstawicielami firm technologicznych a funkcjonariuszami oraz przeprowadzenie panelu pytań i odpowiedzi.

Zaproponowane zmiany spowodują, że większa liczba dostawców technologii będzie mogła zapoznać służby ze swoimi narzędziami. Ponadto, dzięki nowej formule wydarzenia zwiększy się prawdopodobieństwo obecności na Industry Day rozwiązań odpowiadających wspólnym wyzwaniom oraz potrzebom organów ścigania z całej Europy. Pośrednim efektem modyfikacji formuły spotkania będzie również umożliwienie dotarcia do szerszego grona osób mało popularnym i używanym przez wąskie grono specjalistów produktom.

Kolejną zmianą jest dodanie do programu wspólnej sesji dedykowanej dla firm technologicznych, służb oraz przedstawicieli świata nauki mającej na celu przeprowadzenie wśród uczestników dyskusji dotyczącej zagadnień związanych bezpośrednio z tematyką wydarzenia. Panel ten będzie częścią Research Day, który zaplanowano na drugą połowę listopada br. (data w trakcie ustalania).

Podczas Research Day zaprezentowane zostaną aktualne wyniki prac europejskich projektów z obszaru bezpieczeństwa oraz możliwość wykorzystania ich rezultatów w obszarach stanowiących wyzwania dla służb. Organizatorzy zapewnią uczestnikom i prelegentom okazję do dyskusji w formie zarówno swobodnej rozmowy, jak i sesji pytań i odpowiedzi.

Obszary dyskusji

i-LEAD Industry Days 2.0

Celem imprezy jest stworzenie atmosfery i środowiska sprzyjającego współpracy i głębokiej dyskusji na temat technologii i rzeczywistych problemów, przed którymi stoją organy ścigania. Spotkanie da okazję przedstawicielom przemysłu i funkcjonariuszom organów ścigania do omówienia nowatorskich rozwiązań, które mogą pomóc w zaspokojeniu znanych potrzeb służb zidentyfikowanych podczas Warsztatów dla Praktyków.

Obszary technologii

Chociaż obszary przestępczości różnią się pod względem praktycznym, wiele z technologii, które mogłyby pomóc w egzekwowaniu prawa i usprawnieniu walki z przestępcami, ma charakter uniwersalny. Ponadto, ze względu na zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania, bardzo atrakcyjne są technologie oferujące szerszy zasięg, które mogą być zintegrowane z istniejącymi systemami.

Kluczowym obszarem zainteresowania w 2020 r. są rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym uzupełniające inne technologie lub mogące integrować się z innymi narzędziami. Wymagania te są często wymieniane w ramach potrzeb technologicznych obejmujących obszary przestępczości.

Industry Days 2.0

Kontakt

www.i-lead.eu
steven.ormston@ppbw.pl
Twitter – @i_LEAD_Project

Organizację i-LEAD Industry Days koordynuje Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Osobą do kontaktu ze strony PPBW w sprawie wydarzenia jest Steven Ormston, e-mail: steven.ormston@ppbw.pl.

Czym jest i-LEAD?

i-LEAD logo

Jest to projekt finansowany przez Komisję Europejską, realizowany w ramach programu Horyzont 2020. i-LEAD zrzesza organy ścigania z całej Europy, które pracują wspólnie nad rozwikłaniem wielu złożonych problemów dotyczących tematów związanych z przestępczością.

Oprócz zadania stworzenia trwałej sieci praktyków, w ramach projektu zostaną opracowane zalecenia na poziomie UE związane z technologią, normami i możliwościami udzielania zamówień, które mogą zwiększyć wykorzystanie innowacji i interoperacyjność między organami ścigania. W ten sposób wzrośnie prawdopodobieństwo zakończenia z powodzeniem dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania – zwłaszcza w przypadku przestępstw transgranicznych.

Wiele spośród wyzwań i problemów, z którymi borykają się organy ścigania, jest identyfikowanych w ramach i-LEAD poprzez serię warsztatów obejmujących obszary tematyczne zarządzane przez pięć grup praktyków (GP), zlokalizowanych w całej Europie.

Industry-Days-2.0-graphics-2

Aby wykorzystać informacje i dane zebrane i przeanalizowane podczas warsztatów, zorganizowano wydarzenie w formacie Industry Days.