Po sukcesie pierwszej edycji i-LEAD Industry Days w 2019 roku, konsorcjum projektu nie wahało się zaangażować w kolejną imprezę planowaną na 2020 r. Informacja zwrotna, doświadczenie i popularność pierwszej sesji zachęcają do zorganizowania i przeprowadzenia lepszego i bardziej wartościowego drugiego spotkania.

Industry Day 2.0 odbędzie się 7 października 2020 roku w Holandii. Ta jednodniowa impreza, poświęcona organom ścigania i przemysłowi, ma na celu nawiązanie wzajemnie korzystnych relacji między ekspertami branżowymi a przedstawicielami organów ścigania. Ponadto, dzięki dodatkowej obecności specjalistów ds. zamówień publicznych, Industry Days stanie się okazją do zgromadzenia członków ekosystemu bezpieczeństwa, którzy mogą być pionierami nowego podejścia do złożonych kwestii bezpieczeństwa w całej Europie. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z „The Hague Security Delta” (HSD).

Zachęcamy do uczestnictwa w i-LEAD Industry Days. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny znajduje się pod tym linkiem.

Dowiedz się więcej na temat i-LEAD Research Day, który jest wydarzeniem towarzyszącym Industry Day 2.0.

Industry Days 2.0

Obszary dyskusji

i-LEAD Industry Days 2.0

Celem imprezy jest stworzenie atmosfery i środowiska sprzyjającego współpracy i głębokiej dyskusji na temat technologii i rzeczywistych problemów, przed którymi stoją organy ścigania. Spotkanie da okazję przedstawicielom przemysłu i funkcjonariuszom organów ścigania do omówienia nowatorskich rozwiązań, które mogą pomóc w zaspokojeniu znanych potrzeb służb zidentyfikowanych podczas Warsztatów dla Praktyków.

Obszary technologii

Chociaż obszary przestępczości różnią się pod względem praktycznym, wiele z technologii, które mogłyby pomóc w egzekwowaniu prawa i usprawnieniu walki z przestępcami, ma charakter uniwersalny. Ponadto, ze względu na zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania, bardzo atrakcyjne są technologie oferujące szerszy zasięg, które mogą być zintegrowane z istniejącymi systemami.

Kluczowym obszarem zainteresowania w 2020 r. są rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym uzupełniające inne technologie lub mogące integrować się z innymi narzędziami. Wymagania te są często wymieniane w ramach potrzeb technologicznych obejmujących obszary przestępczości.

Industry Days 2.0

Firmy dostarczające technologie dla służb, które chcą zaprezentować swoje produkty podczas spotkania, proszone są o zarejestrowanie się pod tym linkiem. Rejestracja jest otwarta do końca lipca.

Kontakt

www.i-lead.eu
steven.ormston@ppbw.pl
Twitter – @i_LEAD_Project

Organizację i-LEAD Industry Days koordynuje Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Osobą do kontaktu ze strony PPBW w sprawie wydarzenia jest Steven Ormston, e-mail: steven.ormston@ppbw.pl.

Czym jest i-LEAD?

i-LEAD logo

Jest to projekt finansowany przez Komisję Europejską, realizowany w ramach programu Horyzont 2020. i-LEAD zrzesza organy ścigania z całej Europy, które pracują wspólnie nad rozwikłaniem wielu złożonych problemów dotyczących tematów związanych z przestępczością.

Oprócz zadania stworzenia trwałej sieci praktyków, w ramach projektu zostaną opracowane zalecenia na poziomie UE związane z technologią, normami i możliwościami udzielania zamówień, które mogą zwiększyć wykorzystanie innowacji i interoperacyjność między organami ścigania. W ten sposób wzrośnie prawdopodobieństwo zakończenia z powodzeniem dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania – zwłaszcza w przypadku przestępstw transgranicznych.

Wiele spośród wyzwań i problemów, z którymi borykają się organy ścigania, jest identyfikowanych w ramach i-LEAD poprzez serię warsztatów obejmujących obszary tematyczne zarządzane przez pięć grup praktyków (GP), zlokalizowanych w całej Europie.

Industry-Days-2.0-graphics-2

Aby wykorzystać informacje i dane zebrane i przeanalizowane podczas warsztatów, zorganizowano wydarzenie w formacie Industry Days.