Wydarzenie

I Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych w Poznaniu

W dniu 27 kwietnia 2016 roku w Poznaniu podczas targów SECUREX zorganizowane zostało I Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli Policji, świata nauki, administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb i inspekcji oraz organizacji pozarządowych. Konferencja poświęcona została zagadnieniom terroryzmu i szeroko rozumianemu bezpieczeństwu.

Tematem przewodnim spotkania było "Przeciwdziałanie poważnym zagrożeniom dla: mieszkańców RP, funkcjonowania administracji oraz kluczowych przedsiębiorstw".

Organizatorami konferencji byli: Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński, Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz, gospodarz MTP i Targów Securex Prezes Przemysław Trawa oraz Sekretarz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rashel Talukder.

Forum jest ideą ukierunkowaną na wzrost świadomości i zainteresowania wybranymi obszarami, związanymi z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Jednym z takich obszarów, będącym głównym zagadnieniem I forum, były nagłe, gwałtowne ataki o charakterze terrorystycznym, niosące duże zagrożenie dla obywateli, jak również dla ważnych obiektów użyteczności publicznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele podmiotów zarządzających strategicznymi obiektami użyteczności publicznej, samorządu województwa wielkopolskiego, świata nauki, administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb i inspekcji oraz organizacji pozarządowych.

Forum otworzył Zastępca Generalnego Inspektora Danych Osobowych Andrzej Lewiński, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie takich inicjatyw. O różnych aspektach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi mówili m.in.: Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, który wskazał na zasady budownictwa pasywnego oraz prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski z Instytutu Zachodniego i UAM, który omówił wybrane współczesne aspekty zagrożenia terroryzmem w Polsce. Doktor Maciej Miłoston z PCSC wskazał na bezpieczeństwo w sieci informatycznej, a prof. dr hab. Andrzej Urban zwrócił szczególną uwagę na znaczenie odpowiedniego planowania przestrzennego, jak i wkomponowania w nią np. obiektów użyteczności publicznej czy zieleni w kontekście bezpieczeństwa. O roli samorządu w aspekcie zarządzania obiektami infrastruktury krytycznej mówił przedstawiciel Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - Krzysztof Brzozowski. Na interdyscyplinarność i międzyinstytucjonalność pracy prewencyjno-profilaktycznej w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi zwrócił szczególną uwagę Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Tomasz Trawiński. Komendant wskazał również, iż połączenie czasowe I Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych i Targów Securex umożliwiło wymianę wiedzy i dostarczyło wielu praktycznych rozwiązań. Z kolei insp. dr Rafał Batkowski podkreślił znaczenie funkcji edukacyjnej forum i wyraził nadzieję, że będzie ono kontynuowane.

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail