Gościliśmy Śródokresowe Sympozjum Interesariuszy MIRAD oraz spotkanie zespołu realizującego projekt

2022-10-19

Czas czytania: mins

Wydarzenia zorganizowane przez PPBW odbyły się 27 i 28 września w Poznaniu. W trakcie pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili Areszt Śledczy w Poznaniu oraz wzięli udział w spotkaniu projektowym. Drugi dzień przeznaczony był dla osób zainteresowanych rezultatami projektu MIRAD.

Główne tematy zaplanowane na 27 września dotyczyły dotychczasowych działań w ramach każdego pakietów prac (WP):

 • WP1: Zarządzanie i koordynacja
 • WP2: Rozwój narzędzi i szkolenia (ocena wiarygodności organizacji pozarządowych)
 • WP3: Indywidualne badanie pod kątem radykalizacji – adaptacja i poszerzenie o komponent uwzględniający ideologię
 • WP4: MIRAD – Podejście szkoleniowe metodą mieszaną
 • WP5: Modele i protokoły współpracy międzyinstytucjonalnej w kierunku skutecznego zaprzestania zaangażowania i udanej reintegracji
 • WP6: Upowszechnianie działań prowadzonych w ramach projektu

Rozmowy dotyczyły bieżących działań w ramach projektu. Ustalono między innymi, że warto poświęcić więcej uwagi prezentacji wyników projektu MIRAD. Istotny punkt programu stanowiło zaplanowanie i omówienie prac na najbliższe miesiące, uwzględniając kursy e-learningowe dla przedstawicieli Służby Więziennej, kuratorów i organizacji pozarządowych. Jednym z wyzwań sygnalizowanych przez partnerów było dotarcie z informacją o szkoleniach do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych tematyką przeciwdziałania radykalizacji.

MIRAD Symposium
MIRAD Symposium

Drugiego dnia wydarzenia Interesariusze projektu MIRAD wzięli udział w sympozjum otwartym przez Edytę Pazurę-Umecką z PPBW oraz Pedro Liberado z portugalskiego Innovative Prison Systems (IPS), który przedstawił główne założenia projektu MIRAD. Dyskusję podzielono na trzy panele dyskusyjne. Pierwszy z nich skupił się na ciągle zmieniającym się charakterze ryzyka. Moderatorem tej sesji był Josep Garcia Colla z Europejsko-Arabskiej Fundacji dla Szkolnictwa Wyższego (FUNDEA). Podczas niej miała miejsce ożywiona dyskusja z udziałem Nadyi Radkovskiej związana z ustaleniami Grupy ds. Więziennictwa działającej w ramach Sieci Świadomości nt. Radykalizacji (RAN).

Ponadto zaprezentowana została perspektywa RAN dotyczącą oceny ryzyka, niektórych z najczęściej używanych narzędzi w Europie oraz zaleceń związanych ze świadomością w zakresie przeciwdziałania radykalizacji. Pedro Liberado i Vânia Sampaio (IPS) przedstawili zagadnienie podatności na radykalizację, a następnie Darina Sarafova z Centrum Badań nad Demorkacją (CSD) omówiła wielowymiarowe podejście do kwalifikacji zagrożenia radykalizacją. Na zakończenie panelu Chafiaa Djouadi z MSD poruszyła temat uwzględniania problematyki płci i rozpoznania ryzyka.

Główne przemówienie podczas Sympozjum zostało wygłoszone przez Cezarego Mecwaldowskiego z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz Wiaczesława Bosakevycha z Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy. Obaj prelegenci podzielili się spostrzeżeniami i faktami związanymi z przeszkodami, wyzwaniami i najlepszymi praktykami służby więziennej w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie resocjalizacji i reintegracji przestępców z obszaru brutalnego ekstremizmu i terrorystów (ang. VETO) z perspektywy odpowiednio polskiej i ukraińskiej. W drugim panelu dr Magdalena El Ghamari z Collegium Civitas skupiła się na temacie ewolucji ruchów skrajnie prawicowych w Europie w ujęciu ostatnich pięciu lat. Następnie Ondrej Kolar z Akademii Policyjnej Republiki Czeskiej w Pradze omówił oznaki i wyzwania w monitorowaniu ekstremizmu wśród osadzonych.

MIRAD Symposium
MIRAD Symposium
MIRAD Symposium

Trzeci i ostatni panel  rozpoczęto od prezentacji Vasileiosa Gianniasa i Markosa Sangoyana z ramienia Centrum Akcji i Innowacji (KMOP), którzy omówili ocenę wiarygodności i możliwości organizacji pozarządowych w procesie resocjalizacji. Maria Stoyanova (CSD) i Raquel Venâncio (IPS)  skupiły się na temacie wzmocnienia współpracy wielosektorowej w celu skutecznej reintegracji radykalnych przestępców. Na zakończenie sesji Stanisław Czerczak z Fundacji CODEX przybliżył temat roli organizacji pozarządowych w podnoszeniu świadomości nt. radykalizacji.

Po każdym panelu uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, co zaowocowało ciekawymi dyskusjami. Wydarzenie zakończyło się sukcesem i było okazją do spotkania reprezentantów wielu profesji – przedstawicieli Służby Więziennej, kuratorów, organizacji pozarządowych oraz ekspertów. Dla partnerów konsorcjum MIRAD stanowiło to istotny wkład w przyszłe prace projektowe.

Więcej szczegółów o szkoleniach i innych wydarzeniach związanych z projektem MIRAD można znaleźć pod tym linkiem. 

MIRAD Symposium

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail