Ewaluacja – dlaczego tak rzadko ją przeprowadzamy

2022-12-22

Czas czytania: mins

Ewaluacja, czyli systematyczna ocena skuteczności inicjatywy służy jej usprawnieniu, rozwojowi i lepszemu zrozumieniu. W przypadku szkoleń przekłada się bezpośrednio na jakość nauczania. Mimo to niekiedy obawiamy się jej, a nierzadko nawet traktujemy jako zagrożenie. Jak się do niej przekonać? Dlaczego powinniśmy ją stosować już od początku inicjatywy? I jak czerpać z niej najwięcej korzyści?

25 listopada 2022 r. w Warszawie odbyły się międzysektorowe warsztaty poświęcone potrzebom, wymaganiom, narzędziom i standardom szkoleniowym w zakresie projektowania oraz ewaluacji inicjatyw profilaktycznych. Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach projektu INDEED i brali w nim udział przedstawiciele różnych sektorów, w tym Policji, Służby Więziennej, kuratoriów sądowych, a także reprezentanci instytucji publicznych i uniwersytetów.

Przedmiotem warsztatów było projektowanie szkoleń z zakresu prewencji. Uczestnicy dyskutowali zarówno o dostępnych rozwiązaniach, jak i o przestrzeniach, które wymagają udoskonalenia. Taka wymiana doświadczeń praktyków i specjalistów pozwoliła wskazać sfery, na które projekt INDEED powinien położyć nacisk, by polscy odbiorcy wynieśli jak największą wartość z przygotowanych treningów. Rekomendacje te dotyczą merytorycznej strony szkoleń, ich formy, wykorzystywanych narzędzi oraz metod.

INDEED Workshop - Warszawa

Jednym z głównych punktów dyskusji była ewaluacja szkoleń i konieczność jej wprowadzenia już od samego początku całego procesu. Niestety okazuje się, że ta droga weryfikacji wartości inicjatywy jest wciąż za mało powszechna w Polsce. Uczestnicy wskazywali, że konstruktywną krytykę, którą oferuje ewaluacja, traktuje się niekiedy jak ryzyko, mogące podkopać sam projekt. Często obserwuje się wdrażanie jej tylko z uwagi na wymogi związane z finansowaniem, a nie ze zrozumienia takiej potrzeby. Brak doświadczenia w tym zakresie był również wymieniany jako bariera powodująca zbyt późne wprowadzanie ewaluacji, niewłaściwe jej stosowanie, a co za tym idzie niemożność poprawnego wykorzystania otrzymanych wyników.

Uczestnicy warsztatów uczulali, że powyższe przeciwności powinny zostać przezwyciężone, aby kolejne szkolenia przynosiły coraz większą wartość osobom biorącym w nich udział. Przede wszystkim należy promować kulturę ewaluacji jako narzędzia prowadzącego do ulepszania pracy, a nie krytykującego czyjeś starania. Należy też zapewniać odpowiednie fundusze na ten cel już podczas planowania samej inicjatywy i wdrażać badania od samego początku. Dobrym krokiem będzie również przygotowanie odpowiednich szkoleń z tego zakresu.

Dyskusja, moderowana przez dr Marzenę Kordaczuk-Wąs, naszą Ekspert w obszarze przeciwdziałania radykalizacji, okazała się bardzo owocna. Debata doprowadziła do zebrania wartościowych opinii i rekomendacji dotyczących oczekiwań wobec przyszłych kursów. Zostaną one wykorzystane w ramach projektu INDEED do opracowania skrojonych na miarę programów i materiałów szkoleniowych dla praktyków oraz instytucji zainteresowanych tematyką prewencji. Informacje na ich temat zostaną w przyszłości opublikowane na stronie projektu, która znajduje się pod tym linkiem.

INDEED Workshop - Warszawa

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail