EUROPOLTECH 2017

W dniach 26-28 kwietnia 2017 roku w Gdańsku odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna oraz VI Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017.

Współorganizatorem obu wydarzeń była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tematem głównym konferencji była „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”.

Podczas sesji otwierającej Konferencję wystąpienie pt. „Logistyka w Policji” przedstawił Koordynator PPBW prof. zw. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz. W tej samej sesji wystąpił również Len Matthew, Kierownik ds. zamówień i zaopatrzenia Policji Norfolk and Suffolk w Wielkiej Brytanii. Wystąpienie nosiło tytuł „Od określenia potrzeb, po zakup produktu – proces realizacji zamówień publicznych dla policji w Wielkiej Brytanii”.

W kolejnych sesjach tematycznych swoje wystąpienia zaprezentowali także inni prelegenci zaproszeni na konferencję przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego:

  1. Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Politechnika Gdańska – „Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów”;
  2. Jason Johnstone, Abertay University, Szkocja – „Socjotechnika wykorzystywana przez cyberprzestępców oraz błędy popełniane przez firmy i instytucje publiczne związane z niewłaściwą polityką cyberbezpieczeństwa”;
  3. Prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski, Politechnika Gdańska – „Bezprzewodowy system akwizycji danych z mobilnych źródeł informacji”;
  4. Prof. dr hab. Marek Kisiel-Dorohinicki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – „Rola informatyki śledczej i narzędzi analitycznych w zwalczaniu cyberprzestępczości”;
  5. Gerard Frankowski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Bezpieczeństwo urządzeń IoT w kontekście bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, nawiązując do realizowanego projektu europejskiego symbIoTe”;
  6. Adam Przybyła TELESTE Sp. z o.o. – „Nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego w ochronie obiektów, integracja z innymi systemami bezpieczeństwa, jednolita platforma integrująca”;
  7. Prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie – „Biometryczna analiza rozmów telefonicznych”;
  8. Rashel Talukder, Dyrektor Zarządzający PPBW – „Prezentacja tematów ogłoszonych przez Komisję Europejską w konkursie na 2017 rok, w obszarze Bezpieczne społeczeństwa Programu Horyzont 2020”;
  9. Mariusz Kruger, SATLAN Sp. z o.o. – „Nowoczesne technologie pozwalające na przesyłanie wysokiej jakości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem różnego rodzaju rejestratorów w tym kamer nasobnych i dronów. Prezentacja oparta na przykładach wdrożonych w 2016 roku w Policji Węgierskiej” oraz „Wydajne i ergonomiczne repozytoria dedykowane dla służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, pozwalające na agregowanie i zarządzanie dużą ilością treści oraz materiałów audio-wideo”.

Podczas VIII Międzynarodowej Konferencji miało miejsce również Seminarium zorganizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego pt. „Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa przy pomocy zintegrowanych systemów monitorowania”. Podczas seminarium zaprezentowane zostały nowoczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne pozwalające na efektywne zarządzanie systemami monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa.

Program Seminarium tutaj.

Więcej informacji na temat wydarzeń na stronie.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print