Eksperci z Europy odwiedzili polskich policjantów Służby prewencji

2023-05-09

Czas czytania: mins

W jaki sposób przygotować dowódców policji do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas wydarzeń, w których biorą udział tysiące osób? Jak przeprowadzić ćwiczenia realistycznie symulujące takie zdarzenia? Wraz z ekspertami z Europy mogliśmy poznać polskie metody podczas niedawnego spotkania.

W ramach Projektu ENLETS, pod koniec kwietnia odbyło się kolejne spotkanie policyjnych ekspertów w zakresie porządku publicznego. Tym razem członkowie Public Order TIG, dzięki gościnności Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mogli bliżej zaznajomić się z polską strategią. Towarzyszyliśmy im podczas tego spotkania, dzięki czemu poznaliśmy metody działań naszej Policji, obejrzeliśmy stosowany sprzęt oraz porozmawialiśmy o szkoleniach.

[Dalszy ciąg artykułu pod relacją wideo.]

Służba prewencyjna

Głównym organizatorem tego spotkania był insp. Jakub Gorczyński, który jest Szefem Grupy Interesu Technologicznego dla Ekspertów Porządku Publicznego a jednocześnie pełni służbę na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Nadzoruje on Pion Prewencji skupiający w sobie Wydziały i jednostki, których zadaniem, między innymi, jest zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z imprezami masowymi, zgromadzeniami publicznymi oraz sytuacjami kryzysowymi.

Służba prewencyjna obejmuje także nietypowe zadania. Należy do nich na przykład wspieranie Straży Granicznej w związku ze skomplikowaną sytuacją na granicy wschodniej, zarówno z Ukrainą, jak i z Białorusią. Od ponad roku wydarzenia w tym rejonie są wyzwaniem dla policjantów z garnizonów przygranicznych. Dlatego tak ważna jest pomoc, którą otrzymują ze strony oddziałów prewencji z garnizonu mazowieckiego.

W Radomiu goście mogli zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem stosowanym przez policjantów podczas masowych wydarzeń i sytuacji kryzysowych. Uczestniczyli także w pokazie musztry policyjnej oraz prezentacji na temat działania pionu prewencji.

Symulacja sytuacji kryzysowych

Z kolei w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie eksperci wzięli udział w symulacji będącej elementem szkolenia policyjnej kadry dowódczej w trakcie złożonych sytuacji kryzysowych. Zbudowali własny sztab zarządzający działaniami policji podczas demonstracji i zamieszek i zaprezentowali swoje strategie postępowania.

Jak wskazuje kom. Łukasz Kacprowicz, starszy wykładowca w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem Publicznym w Instytucie Służby Prewencyjnej w WSPol, symulator jest niezwykle cennym instrumentem do szkolenia dowódców operacji policyjnych.

To narzędzie pozwala nam na stworzenie symulacji wybranego zdarzenia kryzysowego, które byłoby trudne do zrealizowania w rzeczywistości. Mogą to być imprezy masowe, mecze piłki nożnej, zgromadzenia publiczne, blokady dróg, okupacje obiektów, a nawet zdarzenia terrorystyczne. Za pomocą symulatora sprawdzamy między innymi znajomość przepisów, prawa, procedur oraz taktyki działania w trakcie różnego rodzaju akcji operacji policyjnych, czyli najwyższych form zabezpieczeń policyjnych. Dzięki symulacjom jesteśmy w stanie bardzo efektywnie przygotowywać kadrę dowódczą do dowodzenia w trakcie takich działań.

Międzynarodowe współprace

Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami z różnych krajów. Ich grono stanowią członkowie grupy monitorującej technologie z zakresu porządku publicznego w ramach sieci ENLETS (Europejska Sieć Służb z Obszaru Technologii). Dzielenie się dobrymi praktykami policjantów z poszczególnych państw to tylko jeden z ważnych etapów działań. Innym jest wspólne poszukiwanie luk i potrzeb służb strzegących porządku publicznego, a następnie poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które te luki i potrzeby wypełnią.

Właśnie dlatego goście odwiedzili również targi policyjne POLSECURE w Kielcach, gdzie mogli nie tylko zapoznać się z ofertą rynku, ale też nawiązać kontakty, które mogą zaowocować w przyszłości.

Insp. Jakub Gorczyński, I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Jednym z ekspertów był gł. insp. Joseph Stokoe, służący niegdyś w Metropolitalnej Służbie Policyjnej w Londynie, a obecnie reprezentujący Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak sam zauważył:

Niezależnie, czy to w Londynie, Warszawie czy w Radomiu, presja spoczywająca na policjantach jest taka sama. Dlatego najważniejsze dla nas, dowódców, jest pomóc im wykonać swoje zadanie najlepiej, jak potrafią, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i ochronić społeczeństwo. Te wyzwania są wszędzie takie same.

Kom. Kacprowicz również optymistycznie wyraził się o tej inicjatywie:

To świetna okazja do wymiany doświadczeń na skalę międzynarodową. Każdy z uczestników mógł poznać nasze procedury i przepisy, które regulują kwestie dotyczące zabezpieczeń imprez masowych, zgromadzeń i innych ważnych wydarzeń. To jednak też cenna lekcja dla nas, ponieważ dzięki tym ćwiczeniom możemy, jako strona polska, poznać kierunki działania innych państw, które z nami współpracowały podczas ostatnich dni.

ENLETS

Grupę ekspertów stanowili członkowie ENLETS Public Order TIG monitorującego technologie z obszaru porządku publicznego. Są to policjanci z Wielkiej Brytanii, Holandii, Finlandii, Belgii, Litwy, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii oraz z Polski. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego pełni rolę Sekretariatu w sieci ENLETS. Jeśli interesuje Cię dołączenie do Sieci, zapraszamy na stronę projektu po więcej informacji: ENLETS.

Łukasz Kielban

Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Karolina Łapińska

Młodsza Specjalistka ds. Komunikacji
Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

ul. Słowackiego 17/11, 60-822 Poznań
ul. Słowackiego 17/11
60-822 Poznań
NIP: 783-161-82-32
REGON: 30029463000000
KRS: 0000251345
Dołącz do naszego newslettera!
Bądź na bieżąco z ważnymi wiadomościami.
Freshmail*
SHIELD4CROWD has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101121171

Dołącz do naszego Newslettera!

Dołącz do PPBW

  Freshmail

  Przemysław Dobrzyński

  Starszy Specjalista ds. Komunikacji

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join our Newsletter!

  PPHS's Trainings Contact Form

  Freshmail

  Przemyslaw Dobrzynski

  Senior Communication Specialist at the Polish Platform for Homeland Security

  I’ve worked at PPHS since November 2017. For a long time I was responsible for the both international and national security projects implementation. Due to the development of PPHS and founding of the Communication Department, I was promoted to the strictly communication-related position.

  Currently, I’m the Communication & Dissemination Manger in the EU-funded PREVENT PCP and SAFE-CITIES projects in the area of security. Also, my responsibilities include managing the online channels administrated by PPHS and supporting the team in ongoing tasks.

  I have a diverse set of skills, which allows me to complete various tasks, such us content creation (texts, photos, videos), communication & processes planning, community and relations building, as well as online platforms management.

  Join Our Team

   Consent*
   Freshmail