Cyberbezpieczeństwo – nowatorski moduł szkoleniowy

Ochrona przed cyberatakami to jedno z najpoważniejszych wyzwań dla administracji publicznej. Niewątpliwie, skuteczne przygotowanie instytucji i pracowników na cyberzagrożenia, jest ogromnym wyzwaniem tak organizacyjnym jak i finansowym.

Zgodnie z punktem 4.2.3. projektu Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020, która zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji ma być przyjęta przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 roku, pracownicy administracji publicznej powinni podnosić kwalifikacje poprzez szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia powinny dotyczyć przede wszystkim stosowania procedur ochrony informacji w instytucji, znajomości technik wyłudzania informacji stosowanych w cyberprzestępczości, konsekwencji złamania zabezpieczeń przez cyberprzestępców oraz procedur obowiązujących w przypadku udanego ataku lub jego próby. Co istotne, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa powinny obejmować wszystkich pracowników administracji publicznej, a nie jedynie osoby odpowiedzialne za infrastrukturę teleinformatyczną w jednostce.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku na temat przygotowania państwa na cyberzagrożenia, brak szkoleń dla przedstawicieli administracji publicznej uznano za jedno z podstawowych zaniedbań.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała moduł szkoleniowy pt. „Cyberbezpieczeństwo – jak skutecznie chronić siebie i instytucję przed cyberzagrożeniami”, dedykowany dla pracowników administracji publicznej.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Bydgoszczy dnia 20 marca 2017 roku.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ppbw.pl.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on print