Miło nam poinformować, że Komendant Główny Policji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęli swoim patronatem konferencję analityczną pt. „Criminal Intelligence – New Trends in Analysis Conference 2022” (CINTiA 2022).

Trwa rejestracja uczestników na pierwszą edycję międzynarodowej konferencji analitycznej pt. „Criminal Intelligence – New Trends in Analysis Conference 2022” (CINTiA 2022) organizowaną przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Miło nam ogłosić, że w dniu 28 września w Poznaniu odbędzie się Śródokresowe Sympozjum Interesariuszy projektu MIRAD. Główny temat spotkania to praca na rzecz efektywnej resocjalizacji i reintegracji przestępców z obszaru brutalnego ekstremizmu i terrorystów, z uwzględnieniem kluczowej roli oceny ryzyka i współpracy pomiędzy stronami zaangażowanymi w ten proces.

Zapraszamy na tegoroczną edycję międzynarodowego wydarzenia – i-LEAD Industry & Research Days (Dni Przemysłu i Nauki), które odbędą się w dniach 6-8 września w Hadze.

8 kwietnia 2022 roku we Wrocławiu odbyły się warsztaty pt. „Przeciwdziałanie dezinformacji – odporni obywatele”, na którym jedni z najważniejszych ekspertów w kraju dyskutowali o tym, jak wygląda dziś walka z dezinformacją oraz co zrobić, aby Polska i Europa mogły tę walkę wygrać.

Z przyjemnością ogłaszamy, że Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego została Partnerem Instytucjonalnym konferencji CYBERSEC FORUM/EXPO, która odbędzie się w MCK Katowice w dniach 17-18 maja.

Zapraszamy na drugą edycję konferencji „Cyberprzestępczość.2 – Technologie”, która odbędzie się w dniach 22-23 marca 2022 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest informatyka śledcza urządzeń mobilnych.