CYBERBEZPIECZEŃSTWO – nowy kierunek studiów podyplomowych AGH

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że w dniu 1 lipca 2017 roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie rozpoczęła nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo. Studia organizowane są przez Katedrę Informatyki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH we współpracy z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Program studiów obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć laboratoryjnych, podzielonych … Czytaj więcej

„Cyber Security Week” – Haga – 25-29 września 2017

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować o wydarzeniu pt. „Cyber Security Week”, które odbędzie się w dniach 25-29 września 2017 roku w Hadze. „Cyber Security Week” to szereg spotkań, seminariów i konferencji poświęconych tematyce cyberbezpieczeństwa. Szczegółowy program oraz więcej informacji znajduje się na stronie. Jednym z wydarzeń towarzyszących „Cyber Security Week” są spotkania brokerskie, dzięki którym możliwe … Czytaj więcej

Podsumowanie II edycji Polskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC PL 2017

Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL to coroczne wydarzenie organizowane przez Instytut Kościuszki, poświęcone strategicznym aspektom narodowego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Konkluzje zawarte w dokumencie pokonferencyjnym odnoszą się do czterech ścieżek tematycznych: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes. Tegoroczna edycja miała miejsce 6 kwietnia w Warszawie. Podsumowanie CYBERSEC PL 2017: do pobrania tutaj. Rekomendacje CYBERSEC PL 2017: do … Czytaj więcej

Spotkanie „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”

10 maja 2017 roku odbyło się spotkanie podsumowujące kolejny rok działań realizowanych w ramach projektu pt. „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych”. Obserwatorium to interdyscyplinarne ciało, w którego skład wchodzą przedstawiciele wielkopolskich instytucji zaangażowanych w pracę z młodzieżą. Istotą przedsięwzięcia jest prowadzenie szerokiej diagnozy zagrożeń oraz podejmowanie odpowiednich działań wyprzedzających o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i profilaktycznym. … Czytaj więcej

Szkolenie nt. instrumentów PCP/PPI w ramach projektu SEREN3

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż w dniu 30 maja 2017 roku w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbędzie się szkolenie nt. instrumentów PCP/PPI, pod kątem ostatniego konkursu w obszarze Bezpieczne Społeczeństwa, Programu Ramowego H2020. Spotkanie odbywa się w ramach projektu SEREN3, którego partnerem jest Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE. Informacje na temat … Czytaj więcej

EUROPOLTECH 2017

W dniach 26-28 kwietnia 2017 roku w Gdańsku odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna oraz VI Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2017. Współorganizatorem obu wydarzeń była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tematem głównym konferencji była „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby … Czytaj więcej

II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych

W dniu 10 kwietnia 2017 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych (program do pobrania tutaj). Tegoroczne spotkanie zostanie poświęcone zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym oraz organizacyjnym, dedykowanym monitorowaniu zagrożeń bezpieczeństwa. Organizatorami wydarzenia jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie – organizator Międzynarodowych Targów … Czytaj więcej

Polska edycja CYBERSEC.PL

W dniu 6 kwietnia 2017 roku na PGE Narodowym w Warszawie, odbędzie się II Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL 2017, organizowane przez Instytut Kościuszki. Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest Partnerem Instytucjonalnym tego wydarzenia. Udział osób reprezentujących sektor administracji publicznej i służb mundurowych, a także przedstawiciele uczelni wyższych, NGO oraz startupów, jest bezpłatny. Więcej informacji … Czytaj więcej

Europejski Dzień Informacyjny oraz Spotkanie Brokerskie na temat konkursów 2017 w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa” Programu Horyzont 2020

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 6-7 marca 2017 roku w Brukseli odbędzie się Europejski Dzień Informacyjny oraz Spotkanie Brokerskie na temat konkursów 2017 w obszarze „Bezpieczne Społeczeństwa” Programu Horyzont 2020. Spotkanie jest organizowane przez Sieć Krajowych Punktów Kontaktowych (NCP’s Network) SEREN3 we współpracy z Komisją Europejską oraz Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA). Udział … Czytaj więcej

Cyberbezpieczeństwo – nowatorski moduł szkoleniowy

Ochrona przed cyberatakami to jedno z najpoważniejszych wyzwań dla administracji publicznej. Niewątpliwie, skuteczne przygotowanie instytucji i pracowników na cyberzagrożenia, jest ogromnym wyzwaniem tak organizacyjnym jak i finansowym. Zgodnie z punktem 4.2.3. projektu Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020, która zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji ma być przyjęta przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 roku, … Czytaj więcej