Kierownik projektu: Prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski – Uniwersytet w Białymstoku. Kierownik podprojektu: Prof. dr hab. inż. Andrzej Najgebauer – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Cybernetyki. Instytucje realizujące projekt: Uniwersytet w Białymstoku; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Cel projektu: Projekt stawia sobie za cel kompleksowe podejście do … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Dr inż. Cezary Mazurek. Instytucje realizujące projekt: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Lider Projektu; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego; SALTAN Sp. z.o.o. Cel projektu: Celem głównym projektu jest opracowanie i realizacja systemu informatycznego EMMA 22, który ułatwi i przyspieszy akwizycję, archiwizowanie, katalogowanie, indeksowanie i wielokryterialne przeszukiwanie materiałów pochodzących … Czytaj więcej