Kierownik projektu: Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski. Instytucje realizujące projekt: Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa – Lider Projektu; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; PPBW. Cel projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie szerokich badań w zakresie wyznaczania kierunków podniesienia bezpieczeństwa obywateli z wykorzystaniem wiedzy prawniczej, kryminalistycznej i … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski – Politechnika Gdańska. Instytucja realizujące projekt: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Systemów Multimedialnych. Cel projektu: Opracowywanie nowych rozwiązań służących monitorowaniu obiektów i obszarów w celu automatycznego wykrywania zagrożeń przestępczością i terroryzmem. Opis projektu: W toku realizacji projektu zostaną wykonane i przetestowane prototypowe autonomiczne urządzenia … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Informatyki. Instytucja realizujące projekt: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej. Cel projektu: Opracowanie zaawansowanych metod i stworzenie rozszerzalnych funkcjonalnie narzędzi informatycznych wspomagających działania operacyjne i śledcze służb bezpieczeństwa publicznego(wykrywanie przestępczości i gromadzenie materiałów dowodowych, analiza kryminalna). Opis projektu: … Czytaj więcej

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Czesław Jędrzejek – Politechnika Poznańska. Instytucja realizujące projekt: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej. Cel projektu: Przygotowanie prototypu systemu wspomagającego analizę dowodów AFIZ (Analizator Faktów i Związków). Opis projektu: Projekt dostarczy system ekspertowy dla analityka – policjanta. System oparty jest o bazę wiedzy, będącą interfejsem pomiędzy … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Zygmunt Vetulani – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownicy podprojektów: Prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech (AGH, KT); Prof. dr hab. Wiesław Lubaszewski (AGH, KI); Prof. dr hab. Zygmunt Vetulani (UAM, ZLISI). Instytucje realizujące projekt: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Zakład Lingwistyki Informatycznej i … Czytaj więcej

Kierownik projektu: dr inż. Maciej Stroiński – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Instytucja realizujące projekt: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Cel projektu: Opracowanie bazowej architektury dla usług o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa. Opis projektu: Planowane prace badawcze prowadzą do zdefiniowania bezpiecznych usług dla służb związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, opartych na szybkiej i nowoczesnej infrastrukturze teleinformatycznej. W ramach projektu zdefiniowano trzy … Czytaj więcej

Kierownik projektu: dr hab. inż. Janusz Stokłosa – Politechnika Poznańska. Instytucja realizujące projekt: Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej. Cel projektu: Opracowanie nowych algorytmów kryptograficznych. Opis projektu: Projekt zakłada przede wszystkim rozwiązanie wybranych, ważnych problemów bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych obejmujące przesyłanie oraz przetwarzanie danych. W kompleksowym podejściu do problematyki bezpieczeństwa należy uwzględnić trzy … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski – Politechnika Poznańska. Instytucja realizujące projekt: Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania. Cel projektu: Zamierzeniem projektu jest stworzenie systemu monitorowania przypadków nadużyć korzystania z telefonów alarmowych w celu szybkiej klasyfikacji i ustalania tożsamości osób nadużywających. Opis projektu: Telefony alarmowe często bywają niewłaściwie wykorzystywane i nadużywane przez osoby, … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Instytucja realizujące projekt: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, Katedra Elektroniki, Zespół Przetwarzania Sygnałów. Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie prototypowego systemu analizy mowy połączonego z interfejsem głosowym. Docelowo system będzie składał się z pięciu modułów: … Czytaj więcej

Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Jassem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytucja realizujące projekt: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Matematyki i Informatyki. Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu tłumaczenia automatycznego wysokiej jakości na potrzeby poprawy bezpieczeństwa międzynarodowego. Opis projektu: Projektowany system tłumaczenia automatycznego zapewni wysoką jakość tłumaczenia dzięki wykorzystaniu korpusów z … Czytaj więcej