FSK2 – Off-line’owe badanie nośników danych

Kierownik projektu: dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki. Instytucje realizujące projekt: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – Lider Projektu; Fido Intelligence Sp. z o.o. Cel projektu: W ramach projektu powstaje program FSK2, który pozwala na wykonanie szeregu podstawowych analiz cyfrowych nośników danych, eksploracje ich zawartości, przeszukiwanie treści w różnego typu plikach czy tworzenie raportów … Czytaj więcej

Preatorian – nowoczesny pojazd patrolowo-interwencyjny

Instytucje realizujące projekt: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Koordynator; Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Partner Naukowy; Dom Samochodowy GERMAZ – Partner Przemysłowy. Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie prototypu pojazdu patrolowo-interwencyjnego w jak najwyższym stopniu dopasowanego do potrzeb Policji, z wnikliwym uwzględnieniem opinii i oczekiwań funkcjonariuszy. Efektem będzie innowacyjny samochód w pełni przystosowany … Czytaj więcej

Standard Cyberbezpieczeństwa PPBW

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała dofinansowanie na realizację innowacyjnego projektu pt.: „Cyberbezpieczeństwo – standard PPBW dla MŚP i instytucji publicznych”, w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą projektu jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. Ze względu na … Czytaj więcej

Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego podpisała porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, w zakresie działania Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH. Celem Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH jest prowadzenie badań naukowych i działalności edukacyjnej w zakresie innowacyjnych technik i narzędzi w obszarze cyberbezpieczeństwa i zwalczania cyberprzestępczości. PPBW została Instytucją Partnerską działającą na rzecz rozwoju Centrum Cyberbezpieczeństwa … Czytaj więcej

Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych

Jaka jest dzisiejsza młodzież? Czemu jest inna niż dawniej? Jaka będzie w niedalekiej przyszłości? Co robić, aby ustrzec ją przed negatywnymi skutkami pojawiających się zagrożeń? Na pewno wszyscy zadajemy sobie te pytania i próbujemy znaleźć na nie odpowiedzi, proponując najlepsze rozwiązania i jednocześnie starając się zrozumieć i poznać motywy postępowania młodego człowieka. Istotne jest jednak … Czytaj więcej