Koordynator: Police University College (POLAMK) – Finlandia. Partnerzy: European Research Services (ERS) – Niemcy, Johannes-Gutenberg-University Mainz (JGU) – Niemcy, Medical School Berlin (MSB) – Niemcy, Ministere de l’Interieur (PP) – Francja, Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR) – Niderlandy, Finnish Ministry of the Interior (INTERMIN) – Finlandia, Police Academy of … Czytaj więcej

Celem projektu SAFE-CITIES jest wspieranie ochrony przestrzeni publicznej poprzez dostarczanie ram oceny bezpieczeństwa i podatności na zagrożenia, wspieranych przez interaktywną platformę.

Inicjatywa dąży do zapobiegania radykalizacji u podstaw poprzez zapewnienie sukcesywnej integracji. Projekt będzie opierał się na wdrażaniu przyszłościowych i wiarygodnych szkoleń, spełniając tym samym priorytetowe założenie o poprawie dostępności programów nauki dla dorosłych. Proces ma na celu zwiększenie udziału specjalistów w tej dziedzinie.

Konsorcjum 2PS pracuje nad rozwiązaniami, których celem jest zmniejszenie skali zjawiska wykorzystywania seksualnego dzieci.

Instytucje realizujące projekt: Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Okres realizacji projektu: 01.04.2022-30.09.2022 Opis projektu: „Seniorze bądź bezpieczny” to program edukacyjny, który skierowany jest do osób starszych pochodzących z województwa wielkopolskiego. Jego główny cel stanowi budowanie umiejętności skutecznej obrony przed próbami wyłudzenia środków finansowych poprzez manipulację oraz podnoszenie umiejętności bezpiecznego korzystania z … Czytaj więcej

Działania w ramach projektu MIRAD skupiają się głównie na radykalizmie prawicowym oraz islamskim z istotnym wymiarem płci.

ENLETS zrzesza przedstawicieli służb z 29 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem Sieci jest monitorowanie technologii z obszaru bezpieczeństwa, upowszechnianie dobrych praktyk wśród europejskich organów ścigania, angażowanie służb w proces współtworzenia nowoczesnych narzędzi do walki z przestępczością oraz inicjowanie projektów B+R.

Projekt pt. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra” ma na celu zwiększenie sprawności działania i współpracy organów ścigania w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej.

Celem projektu PREVENT PCP jest zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie publicznym i pobliskich obszarach publicznych.

Koordynator: CS GROUP-France (S.C.) – Francja. Instytucje realizujące projekt: Engineering – Ingegneria Informatica S.p.A. (ENG) – Włochy,  Satways Ltd. (STWS) – Grecja, ITTI Sp. z o.o. (ITTI) – Polska, Alchera Data Technologies LTD (ALCHERA) – Wielka Brytania, HOLO-Industrie 4.0 Software GmbH (HOLO) – Niemcy, Aitek S.p.A. (ATK) – Włochy, Ethical & Legal Plus, S.L (PLUSETH) … Czytaj więcej