Zachęcamy do udziału w konferencji inaugurującej w Polsce nowy Program Ramowy Horyzont Europa. Wydarzenie odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 roku w formie online.

Informujemy, że dostępny jest już newsletter PPBW z dnia 22 marca 2021 roku. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi działaniami!

W dniach 9-10 marca 2021 roku odbyła się pierwsza edycja konferencji online pt. „iProcureNet – zaawansowane zamówienia w sektorze bezpieczeństwa”. Głównym tematem spotkania była identyfikacja oraz przewidywanie potrzeb służb w obszarach związanych z innowacjami i zamówieniami.

Naszą rolą jest organizacja prac Sekretariatu i wspomaganie tym samym osób zarządzających działaniami Sieci. Współpraca jest wynikiem wieloletniego zaangażowania PPBW w inicjatywy ENLETS, w postaci m.in. projektów europejskich i-LEAD i QROC.

Pragniemy poinformować, że w dniu 25 marca 2021 roku w formie online odbędzie się i-LEAD Research Day. Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Laboratorium Innowacji Europolu.

Informujemy, że w ramach europejskiego projektu i-LEAD ukazał się raport pt. „Rekomendacje w zakresie Standaryzacji i Zamówień Publicznych”. Dokument został opracowany Pakietu Prac nr 4 pod przewodnictwem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapraszamy do rejestracji na dodatkowy termin szkolenia online pt. „Udostępnianie informacji publicznej w praktyce”, które odbędzie się w dniu 15 marca 2021 roku.

W dniu 27 stycznia 2021 roku eksperci Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Konferencja pt. „Chronienie przez szkolenie. Rola świadomości w zapobieganiu terroryzmowi” odbyła się w dniach 19-20 stycznia 2021 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW (CPT ABW). Jednym z prelegentów podczas spotkania był Rashel Talukder, Dyrektor Zarządzający PPBW.

Informujemy, że dostępny jest już kolejny newsletter FORMOBILE. Partnerem projektu i liderem Pakietu Prac nr 8 jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.