Codziennie na świecie wielu analityków kryminalnych pracuje na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego. Dzięki nim zbierane są istotne w procesie karnym dowody. Dlaczego więc ta profesja pozostaje często niedoceniona i jakie mogą być tego skutki? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule autorstwa Stephena Fishera Daviesa.

Miło nam poinformować, że ekspert Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego w obszarze przeciwdziałania radykalizacji – dr Marzena Kordaczuk-Wąs, została wybrana przez Komisję Europejską na Lidera Grupy Roboczej RAN POL (RAN Policja) oraz została przyjęta do grona ekspertów RAN (RAN Expert Pool).

W dniach 26-30 października 2020 roku w formie online odbędzie się „Industry Day 2.0”, który zostanie zorganizowany w ramach projektu pt. „The Innovation – Law Enforcement Agencies Dialogue” (i-LEAD).

Z przyjemnością udostępniamy zbiór czterech „policy briefs” z konferencji RADPol2020 „Radykalizacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – trendy, wyzwania i możliwości przeciwdziałania”, która odbyła się w formule online w dniach 18 i 25 czerwca oraz 2 lipca 2020.

Informujemy, że dostępny jest już szósty newsletter projektu MINDb4ACT, którego partnerem jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Sytuacja będąca efektem pandemii koronawirusa COVID-19 nie przeszkodziła Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego w realizacji swoich działań z zakresu projektów badawczo-rozwojowych. Część aktywności, takich jak szkolenia i konferencje, odbywa się natomiast w formie online.

W dniu 8 lipca 2020 roku Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego zorganizowała webinarium pt. „Budowanie świadomości i podejmowanie wczesnej interwencji na obszarach miejskich. Wykrywanie procesów radykalizacji i inicjowanie współpracy interdyscyplinarnej”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu MINDb4ACT.

Ukazał się trzeci newsletter projektu LION DC, którego głównym tematem są szkolenia dla służb z zakresu zwalczania handlu narkotykami online, będące jednocześnie jednym z głównych zakładanych rezultatów prowadzonych prac.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego uczestniczyła w pracach nad międzynarodowym projektem dotyczącym uprzedzania ataków terrorystycznych w transporcie publicznym pt. „Zamówienia innowacyjnych i zaawansowanych systemów wspierających bezpieczeństwo transportu publicznego” (PREVENT).

Spotkanie podsumowujące projekt PREVENT pozwoli na przedstawienie finalnych rezultatów projektu oraz wymianę wiedzy i analizę potrzeb w zakresie bezpieczeństwa transportu publicznego.