Miło nam poinformować, że Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie przeciwdziałania radykalizacji w środowisku szkolnym.

W ramach europejskiego projektu i-LEAD zostały opracowane raporty dotyczące wynajmowania usług przestępczych oraz przeciwdziałania atakom z użyciem pojazdów. Dokumenty zostały przygotowane w ramach Pakietu Prac nr 4, pod przewodnictwem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pandemia koronawirusa COVID-19, która rozpoczęła się wiosną 2020 roku, wpłynęła na wiele aspektów codziennego funkcjonowania, w tym wymusiła na nas rezygnację z organizowania szkoleń stacjonarnych. Doświadczenia z minionych 12 miesięcy pokazały nam jednak, że dzięki platformom online możemy z sukcesem pomagać realizować zadania jednostkom administracji publicznej i dostarczać im wiedzę związaną ze zmianami w obowiązującym prawodawstwie.

W dniach 8-12 lutego 2021 roku odbędzie się wydarzenie pt. „Tydzień z Horyzontem Europa”. Organizatorami serii spotkań online są Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych Programów Ramowych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Europejska sieć EU-HYBNET, zajmująca się zwalczaniem zagrożeń hybrydowych, poszukuje chętnych osób do wstąpienia w jej szeregi. Nowi członkowie będą brali udział w definiowaniu zakresu zjawiska ataków hybrydowych, mapowaniu innowacji, warsztatach, pracach naukowych oraz szkoleniach mających na celu poprawienie zdolności sieci dot. przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.

22 grudnia 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja online pt. „Ukraińskie i europejskie doświadczenia w zakresie skutecznej współpracy między społeczeństwem obywatelskim a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo”. Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni przedstawiciele Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W dniach 26-30 października 2020 roku w formie online odbyły się Industry Days 2.0, które zostały zorganizowane w ramach projektu europejskiego i-LEAD. Koordynatorem wydarzenia była Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Miło nam poinformować, że Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczyna realizację europejskiego projektu PARTICIPATION, którego głównym celem jest zapobieganie zjawiskom prowadzącym do przemocy, takim jak ekstremizm, radykalizacja czy polaryzacja.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii określa obowiązki względem administracji publicznej. By przybliżyć Państwu tematykę, zapraszamy na webinarium PPBW pt. „Sygnalista w sektorze publicznym – obowiązki organizacji publicznej w świetle dyrektywy”. Wydarzenie odbędzie się 16 grudnia 2020 roku w godzinach 10.00-12.00.

Zachęcamy do lektury newslettera Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 listopada 2020 roku. Można w nim znaleźć najnowsze informacje związane z działalnością PPBW.