Od początku działalności PPBW jesteśmy zaangażowani w zarówno krajowe, jak i europejskie inicjatywy z dziedziny bezpieczeństwa. Niesie to ze sobą wiele wyzwań.

Mimo rosnących starań organów ścigania, wciąż rosną też liczby zgłoszonych przypadków seksualnego wykorzystania dzieci. Statystyki te budzą grozę, ale nie ustają również inicjatywy mające na celu odwrócić ten trend.

Zapobieganie radykalizacji i wspieranie pomyślnej integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl w Europie to główne cele rozpoczętej w listopadzie inicjatywy. Partnerzy Konsorcjum spotkali się na inauguracji w Lizbonie, w Portugalii w dniach 9 i 10 stycznia.

Radykalne ideologie nierzadko mają ogromny wpływ na osoby przebywające w zakładach karnych i pod obserwacją służb kuratorskich. Stawia to kolejne wyzwania przed praktykami, których praca polega na reintegracji tych osób ze społeczeństwem. Dlatego w ramach projektu MIRAD zostały stworzone szkolenia mające ułatwić to zadanie.

Jesteśmy zaangażowani w kilka projektów i sieci europejskich, w tym również w PREVENT PCP. Podczas spotkania plenarnego i inauguracji Fazy 1, które odbyły się w Paryżu w dniach 14-16 grudnia, zespół projektowy podsumował działania podjęte w 2022 roku.

Tak jak pandemia zmieniła cały krajobraz cyberzagrożeń, o czym mówiła w listopadzie 2021 roku na łamach tego wydawnictwa pani Izabela Albrycht, tak teraz zmiany te pogłębia sytuacja geopolityczna na świecie, a w szczególności wojna w Ukrainie.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją drugiego spotkania Centrum Innowacji Unii Europejskiej, które odbyło się w dniach 13-14 września w Brukseli. Tegoroczna edycja wydarzenia służyła przedyskutowaniu tematów dotyczących kształtowania odpowiedzialnych rozwiązań dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ewaluacja, czyli systematyczne badanie wartości inicjatywy służy jej usprawnieniu, rozwojowi i lepszemu zrozumieniu. W przypadku szkoleń przekłada się bezpośrednio na jakość nauczania i satysfakcję uczestników.

Mamy przyjemność poinformować, że ukazała się kolejna edycja kampanii edukacyjnej „Cyberbezpieczeństwo”. Artykuł dotyczący wpływu aktualnej sytuacji geopolitycznej na cyberzagrożenia w krytycznych działach gospodarki powstał we współpracy z ekspertami PPBW.

Za nami spotkanie upowszechniające działania projektu PARTICIPATION „Od mowy nienawiści do radykalizacji – jak rozpoznawać i reagować w przypadku radykalizacji postaw dzieci i młodzieży”.