Zachęcamy do lektury newslettera Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 5 listopada 2020 roku. Można w nim znaleźć najnowsze informacje związane z działalnością PPBW.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje szkolenia w trybie online przeznaczone dla zainteresowanych instytucji. W celu skorzystania z oferty prosimy o kontakt na adres e-mail: sonia.kliks@ppbw.pl.

W dniach 12 i 13 października 2020 roku przeprowadzone zostały pierwsze ćwiczenia symulacyjne (ang. table top exercise) dla centrów operacyjnych policji z kilkunastu państw Unii Europejskiej, dotyczące umiejętności i procedur szybkiego reagowania na popełnione przestępstwa oraz bezpiecznej transgranicznej wymiany danych.

Jednym z głównych celów projektu FORMOBILE jest opracowanie nowatorskiego programu szkoleniowego w odpowiedzi na potrzeby europejskich organów ścigania. Szkolenia są skierowane do praktyków z zakresu mobile forensic.

Zakończyły prace nad drugim etapem realizacji projektu SNAPPY „Baza Standaryzowanych Programów Profilaktycznych”, którego Gestorem jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. W drugim etapie uczestniczyła Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz firma SNP Poland sp. z o.o.

Informujemy, że dostępny jest już kolejny newsletter FORMOBILE. W czwartym biuletynie znajdują się aktualności związane z bieżącymi działaniami zespołu projektowego oraz przegląd najbliższych spodziewanych efektów prac.

Zachęcamy do udziału w konferencji zamykającej europejski projekt MINDb4ACT, która odbędzie się w formule online w dniu 30 września 2020 roku. Podczas tego wydarzenia zaprezentowane zostaną i opublikowane dwie kluczowe publikacje. Debata skupi się na czterech najważniejszych tematach w zakresie przeciwdziałania radykalizacji, które zostały zidentyfikowane podczas realizacji projektu.

Codziennie na świecie wielu analityków kryminalnych pracuje na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego. Dzięki nim zbierane są istotne w procesie karnym dowody. Dlaczego więc ta profesja pozostaje często niedoceniona i jakie mogą być tego skutki? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym artykule autorstwa Stephena Fishera Daviesa.

Miło nam poinformować, że ekspert Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego w obszarze przeciwdziałania radykalizacji – dr Marzena Kordaczuk-Wąs, została wybrana przez Komisję Europejską na Lidera Grupy Roboczej RAN POL (RAN Policja) oraz została przyjęta do grona ekspertów RAN (RAN Expert Pool).

W dniach 26-30 października 2020 roku w formie online odbędzie się „Industry Day 2.0”, który zostanie zorganizowany w ramach projektu pt. „The Innovation – Law Enforcement Agencies Dialogue” (i-LEAD).