Informujemy, że w ramach europejskiego projektu i-LEAD ukazał się raport pt. „Rekomendacje w zakresie Standaryzacji i Zamówień Publicznych”. Dokument został opracowany Pakietu Prac nr 4 pod przewodnictwem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapraszamy do rejestracji na dodatkowy termin szkolenia online pt. „Udostępnianie informacji publicznej w praktyce”, które odbędzie się w dniu 15 marca 2021 roku.

W dniu 27 stycznia 2021 roku eksperci Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Konferencja pt. „Chronienie przez szkolenie. Rola świadomości w zapobieganiu terroryzmowi” odbyła się w dniach 19-20 stycznia 2021 roku. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW (CPT ABW). Jednym z prelegentów podczas spotkania był Rashel Talukder, Dyrektor Zarządzający PPBW.

Informujemy, że dostępny jest już kolejny newsletter FORMOBILE. Partnerem projektu i liderem Pakietu Prac nr 8 jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Miło nam poinformować, że Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie przeciwdziałania radykalizacji w środowisku szkolnym.

W ramach europejskiego projektu i-LEAD zostały opracowane raporty dotyczące wynajmowania usług przestępczych oraz przeciwdziałania atakom z użyciem pojazdów. Dokumenty zostały przygotowane w ramach Pakietu Prac nr 4, pod przewodnictwem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pandemia koronawirusa COVID-19, która rozpoczęła się wiosną 2020 roku, wpłynęła na wiele aspektów codziennego funkcjonowania, w tym wymusiła na nas rezygnację z organizowania szkoleń stacjonarnych. Doświadczenia z minionych 12 miesięcy pokazały nam jednak, że dzięki platformom online możemy z sukcesem pomagać realizować zadania jednostkom administracji publicznej i dostarczać im wiedzę związaną ze zmianami w obowiązującym prawodawstwie.

W dniach 8-12 lutego 2021 roku odbędzie się wydarzenie pt. „Tydzień z Horyzontem Europa”. Organizatorami serii spotkań online są Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych Programów Ramowych UE oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Europejska sieć EU-HYBNET, zajmująca się zwalczaniem zagrożeń hybrydowych, poszukuje chętnych osób do wstąpienia w jej szeregi. Nowi członkowie będą brali udział w definiowaniu zakresu zjawiska ataków hybrydowych, mapowaniu innowacji, warsztatach, pracach naukowych oraz szkoleniach mających na celu poprawienie zdolności sieci dot. przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.