W dniach 21-23 września 2021 roku w Gdyni odbyła się trzecia edycja Konferencji Naukowej „Przestępczość teleinformatyczna XXI w.” organizowana przez Akademię Marynarki Wojennej. Tematem wiodącym wydarzenia były „Dowody cyfrowe. Między ujawnieniem a prezentacją”.

PPBW wraz z Państwowym Instytutem Badawczym NASK organizują w ramach tegorocznej konferencji SECURE 2021 panel poświęcony tematyce cyberbezpieczeństwa w szkolnictwie wyższym. Sesja odbędzie się w formie online dnia 20 października 2021 roku.

Miło nam poinformować, że rozpoczęła się realizacja europejskiego projektu INDEED. Koordynatorem prac zespołu projektowego jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Druga edycja konferencji Whistleblowing Summit, której partnerem merytorycznym jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odbędzie się 7 października br. w formie online.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła realizację projektu pt. „Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra”,

W dniach 7-8 września PPBW zorganizowała wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Ukrainy seminarium pt.: „Polsko-ukraińskie webinarium: bezpieczeństwo, zagrożenia hybrydowe, prawa człowieka”. Wydarzenie zostało zrealizowane na podstawie Porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy PPBW i MSW Ukrainy.

PPBW zaprasza pracowników Służby Więziennej do udziału w bezpłatnym szkoleniu e-learningowym nt. budowania świadomości w zakresie radykalizacji. Wydarzenie odbędzie się jesienią 2021 roku w ramach międzynarodowego projektu R4JUST mającym na celu przeciwdziałanie radykalizacji i brutalnemu ekstremizmowi.

Zachęcamy do zapoznania się z piątym i zarazem ostatnim newsletterem projektu LION DC. Znajdują się w nim informacje na temat prac konsorcjum w ostatniej fazie projektu.

Międzynarodowa sieć Radicalisation Awareness Network (RAN) obchodzi dziesiątą rocznicę funkcjonowania. Z tej okazji powstał krótki materiał wideo zawierający wypowiedzi osób – praktyków zaangażowanych w codzienną pracę RAN-u.

Informujemy, że dostępny jest już newsletter PPBW z dnia 22 marca 2021 roku. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi działaniami.