W dniu 30 czerwca 2021 roku PPBW zorganizowała w formie online Dni Przemysłu systemów antydronowych. Wydarzenie odbyło się w ramach Grupy Roboczej sieci ENLETS zajmującej się zwalczaniem bezzałogowych systemów powietrznych (C-UAS).

W dniach 28-29 czerwca 2021 r. w ramach europejskiego projektu R4JUST zorganizowaliśmy webinarium na temat przeciwdziałania radykalizacji i ochrony danych osobowych. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 341 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele służby więziennej, kuratorzy sądowi, prokuratorzy, sędziowie i prawnicy.

Pragniemy poinformować o bardzo interesujących ćwiczeniach prezentujących zagrożenia związane z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) oraz substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych oraz nuklearnych (CBRN) przez ugrupowania terrorystyczne.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego podpisała umowę o Partnerstwie Instytucjonalnym z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland.

W dniach 26-27 maja 2021 roku w ramach europejskiego projektu LION DC odbyła się druga edycja webinarium nt. kryptowalut. Wydarzenie zorganizowała Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji oraz Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku.

Pragniemy poinformować, iż projekt CYCLOPES, którego wniosek koordynowany przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego został złożony w sierpniu 2020 r. w ramach programu Horyzont 2020, został zaakceptowany i otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej.

Miło nam poinformować, że Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego dołączyła do konsorcjum projektu europejskiego R4JUST. Prace projektowe są finansowane przez Komisję Europejską, a ich zakończenie jest planowane na luty 2022 rok.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje bezpłatne webinarium z zakresu przeciwdziałania radykalizacji i ochrony danych osobowych, które odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2021 roku. Do udziału zapraszamy w szczególności pracowników służby więziennej, kuratorów sądowych, prokuratorów, sędziów i prawników. Wydarzenie odbędzie się w języku polskim w formie online.

Informujemy, że opublikowany został szósty newsletter FORMOBILE. Jednym z partnerów projektu jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku zorganizowała webinarium dla funkcjonariuszy polskiej Policji na temat kryptowalut. Wydarzenie odbyło się w dniach 27-28 kwietnia 2021 r. w ramach europejskiego projektu LION DC, którego jednym z partnerów jest PPBW.