Dostępny jest już kolejny newsletter Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zachęcamy do jego lektury!

Radykalizacja, polaryzacja, alienacja i ekstremizm są złożonymi procesami, których zapobieganie wymaga kompleksowego podejścia, dlatego w ramach projektu PARTICIPATION wykonaliśmy badania mające na celu analizę czynników prowadzących do tych zjawisk.

PPBW uczestniczyła w Dorocznym Spotkaniu Centrum Innowacji w Brukseli w roli przedstawiciela projektów EU-HYBNET i CYCLOPES.

W siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich odbywa się spotkanie konsorcjum realizującego projekt APPRAISE nt. innowacyjnych narzędzi służących do ochrony przestrzeni publicznej. W wydarzeniu uczestniczą osoby zaangażowane w tematykę bezpieczeństwa miejsc publicznych oraz potencjalni użytkownicy końcowi technologii.

Konferencja oraz towarzysząca jej seria spotkań biznesowych – oto główne punkty programu zbliżających się Dni Francuskiego Cyberbezpieczeństwa. Wydarzenie odbędzie się 15 i 16 września w Ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie.

Miło nam poinformować, że Komendant Główny Policji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa objęli swoim patronatem konferencję analityczną pt. „Criminal Intelligence – New Trends in Analysis Conference 2022” (CINTiA 2022).

Uczniowie (i nie tylko) I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim mieli okazję wziąć udział w serii zajęć pilotażowego edukacyjnego programu zapobiegającemu radykalizacji wiodącej do dyskryminacji i mowy nienawiści pn. „ROZUMIEM=SZANUJĘ”.

Trwa rejestracja uczestników na pierwszą edycję międzynarodowej konferencji analitycznej pt. „Criminal Intelligence – New Trends in Analysis Conference 2022” (CINTiA 2022) organizowaną przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Miło nam ogłosić, że w dniu 28 września w Poznaniu odbędzie się Śródokresowe Sympozjum Interesariuszy projektu MIRAD. Główny temat spotkania to praca na rzecz efektywnej resocjalizacji i reintegracji przestępców z obszaru brutalnego ekstremizmu i terrorystów, z uwzględnieniem kluczowej roli oceny ryzyka i współpracy pomiędzy stronami zaangażowanymi w ten proces.

W ramach działalności PPBW realizujemy szkolenia dotyczące różnych obszarów bezpieczeństwa. Właśnie zakończyliśmy prace nad przygotowaniem zajęć w formie online pt. „Zjawiska niepożądane, problematyka mobbingu i rola sygnalisty w administracji publicznej”.