PL EN
PATRONATY

 

    Honorowy Patronat Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kkkk

 

    Honorowy Patronat Ministra Rozwojuk                                           kk

 

             Honorowy Patronat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego mmmkkkkk

 

                 Patronat Merytoryczny Dyrektora Narodowego Cenrum Badań i Rozwoju

 

               

Partner Konferencji jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkk

 

              Partner Konferencji kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 

        Patronat Medialny kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllllllllllllllllllllkkkkkkkk

 

          Patronat Medialny kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk