PL EN
O szkoleniach

 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego od 2005 roku realizuje misję zwiększania poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez opracowywanie rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych dla służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Nieustannie analizując potrzeby instytucji publicznych, przedsiębiorców, jak również organizacji pozarządowych, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozszerzyła zakres prowadzonych dotychczas działań o organizację szkoleń w następujących obszarach:

  • Antykorupcja.
  • Cyberbezpieczeństwo (szkolenia zarówno dla pracowników - użytkowników komputerów, jak również dla specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT).
  • Dostęp do informacji publicznej.
  • Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO
  • Należyta staranność w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Adresatami szkoleń są jednostki administracji rządowej i samorządowej, spółki Skarbu Państwa, prywatni przedsiębiorcy oraz inne instytucje zainteresowane podnoszeniem wiedzy w poszczególnych obszarach.

Dla każdego modułu opracowany został autorski program szkoleniowy, który, w zależności od potrzeb, jest dostosowywany do konkretnej grupy odbiorców.

Oferta szkoleniowa PPBW to połączenie wiedzy teoretycznej z jej wykorzystaniem w praktyce. Jest to możliwe dzięki wykwalifikowanej kadrze składającej się z ekspertów i praktyków w danej dziedzinie, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Szkolenia realizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego można podzielić na dwie grupy:

  • Cykliczne, zamknięte szkolenia dla małych grup, organizowane na terenie całej Polski.

Aktualny kalendarz szkoleń.

Zapisy na szkolenia są dokonywane za pomocą formularza zgłoszeniowego lub drogą mailową: szkolenia@ppbw.pl. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.ppbw.pl lub mailem. Zgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń.

  • Indywidualne, dedykowane dla danej instytucji, które można zorganizować w siedzibie Zamawiającego lub w zewnętrznej sali szkoleniowej.

 

Udział w szkoleniu organizowanym przez PPBW jest potwierdzony certyfikatem.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, PPBW rozszerzyła podejmowane działania o kolejne przedsięwzięcia:

  • upowszechnianie, wdrażanie oraz certyfikacja w zakresie normy antykorupcyjnej ISO 37001:2016 (System Zarządzania Antykorupcyjnego).

Więcej informacji tutaj.

  • upowszechnianie, wdrażanie oraz certyfikacja w zakresie norm i standardów z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Więcej informacji tutaj.

  • organizacja i prowadzenie testów penetracyjnych

Więcej informacji tutaj.

 

Dział szkoleń PPBW chętnie udzieli Państwu dodatkowych informacji. Zachęcamy do kontaktu poprzez e-mail: szkolenia@ppbw.pl lub telefonicznie: 61 861 24 46.