PL EN
Należyta staranność

 

 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ

W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Przedsiębiorcy coraz częściej muszą odpowiadać sobie na pytanie jak się skutecznie bronić przed nieuczciwym kontrahentem. Pytanie to jest szczególnie istotne dla firm prowadzących działalność określoną w załącznikach nr 11 i 13 do ustawy o podatku  od towarów i usług, które z mocy ustawy są zobowiązane do zachowania należytej staranności przy doborze partnerów biznesowych. 

Trzeba mieć bowiem na uwadze, że bez zachowania należytej staranności nawet nieświadomy udział w tzw. „karuzeli podatkowej” może doprowadzić do sankcji  karno-skarbowych.

Z tego powodu przygotowaliśmy ofertę szkoleniową dla przedstawicieli biur rachunkowych i kancelarii podatkowych, specjalistów działów prawnych oraz finansowo księgowych, a także przedsiębiorców z firm branży paliwowej, hutniczej, handlu metalami i punktów złomu chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu zagadnienia należytej staranności – sposobu działania, orzecznictwa, nadużyć w podatku VAT, norm prawnych, zmian w ustawie o  podatku od towarów i usług dokonanych w 2015 i 2016 roku.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowa oferta i program szkolenia dostępne są powyżej na stronie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: szkolenia@ppbw.plZgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona.

 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia z zakresu należytej staranności dla pojedynczych instytucji publicznych i prywatnych. Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

 

Zapraszamy do kontaktu!