PL EN
ISO 37001

 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozszerzyła podejmowane dotychczas działania o upowszechnianie, wdrażanie oraz certyfikację w zakresie normy antykorupcyjnej ISO 37001:2016 (System Zarządzania Antykorupcyjnego).

 

Więcej informacji wkrótce....