PL EN
Informacja publiczna

 

 

UDOSTEPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W PRAKTYCE

 

 

 

 

Prawo dostępu do informacji publicznej odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa i ma bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa obywateli. Z drugiej strony pracownicy instytucji odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej oraz za redakcję stron BIP, zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych, w tym danych osobowych. 

Obecnie obowiązująca ilość norm prawnych, które dotyczą dostępu do informacji publicznej mogą sprawiać duże problemy interpretacyjne. W związku z tym Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała ofertę szkoleniową pt. „Udostępnianie informacji publicznej w praktyce”.

Główną korzyścią z uczestniczenia w szkoleniu jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie jest nastawione na analizę praktycznych sytuacji, które wynikają z przepisów prawa i jest skierowane do osób odpowiedzialnych za to zagadnienie.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z aktami prawnymi regulującymi procedurę udostępniania informacji publicznej, z formą wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz związanymi z tym ograniczeniami, zajmą się również szczegółową analizą procedury od złożenia wniosku, aż do skargi kasacyjnej wnoszonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W szczególności przybliżone zostaną zasady stosowania przepisów w praktyce: prawidłowe kwalifikowanie wniosków oraz bezpieczne udostępnianie informacji, prezentacja stanowisk sądów administracyjnych rozstrzygających wątpliwości w zakresie interpretacji treści zawartych w ustawie. 

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowa oferta i program szkoleń dostępne są powyżej na stronie.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. szkoleniach proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: szkolenia@ppbw.plZgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona.

 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia z zakresu udostępniania informacji dla pojedynczych instytucji publicznych i prywatnych. Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

 

Zapraszamy do kontaktu!