PL EN
O KONFERENCJI

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej organizuje konferencję pt. Badania i innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń, która odbędzie się w dniach 11-12 maja 2016 roku w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rozwoju oraz Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji jest Dzień Informacyjny w obszarze „Bezpieczne społeczeństwa” Programu Horyzont 2020, który odbędzie się w dniu 10 maja 2016 roku przy wsparciu przedstawicieli Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych REA, również w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie.

Tegoroczna międzynarodowa konferencja jest zorientowana na identyfikację i wypracowanie optymalnych sposobów współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, przedsiębiorcami oraz służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w ramach prac badawczo-rozwojowych. Konferencja stanowić będzie idealną okazję do nawiązania kontaktów i budowania europejskich konsorcjów, które w 2016 i 2017 roku będą ubiegać się o granty w ramach Programu Horyzont 2020, którego łączny budżet wynosi 80 miliardów euro. Warto podkreślić, iż jest to pierwsze tej skali, po Security Research Conference 2011, międzynarodowe wydarzenie w Polsce poświęcone tematyce prac B+R w obszarze bezpieczeństwa.

Pierwszego dnia konferencji (11 maja) zaprezentowane zostaną nowe możliwości finansowania przez Komisję Europejską działań służb i instytucji państwowych, zmierzających do wdrażania efektów prac B+R (mechanizm POV, PCP, PPI). Przedstawione zostaną także różne modele finansowania prac B+R w obszarze bezpieczeństwa w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem zarządzania prawami własności intelektualnej do wyników projektów. Ponadto, planowana jest dyskusja poświęcona roli użytkowników końcowych (służb mundurowych) w międzynarodowych projektach dotyczących bezpieczeństwa. Pierwszy dzień konferencji zakończy się uroczystą kolacją, która odbędzie się w Loży Platynowej na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Drugi dzień konferencji (12 maja) rozpocznie się od dyskusji i próby odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest zachowanie równowagi pomiędzy prawem do prywatności a koniecznością działań inwigilacyjnych prowadzonych przez służby mundurowe i specjalne. W dalszej części spotkania zaprezentowane zostaną wyniki wybranych projektów B+R z obszaru bezpieczeństwa, finansowanych głównie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Efekty projektów, zgodnie z Ustawą o NCBR nieodpłatnie przekazywane na rzecz Skarbu Państwa, mają w bezpośredni sposób wspierać działania służb mundurowych. Ponadto, tematami prezentowanymi przez zaproszonych Gości będzie projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, cyberbezpieczeństwo oraz innowacyjne rozwiązania ochrony granic w Polsce.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele Rządu RP oraz administracji państwowej, polskich i europejskich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziowie i prokuratorzy, przedstawiciele publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, jednostek badawczo–rozwojowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.

Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne z jezyka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski.