PL EN
Cyberbezpieczeństwo

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

- JAK SKUTECZNIE CHRONIĆ SIEBIE I INSTYTUCJĘ PRZED CYBERZAGROŻENIAMI

 

 

 

Ochrona przed cyberatakami to jedno z najpoważniejszych wyzwań dla administracji publicznej. Niewątpliwie, skuteczne przygotowanie instytucji i pracowników na cyberzagrożenia, jest ogromnym wyzwaniem tak organizacyjnym jak i finansowym.

 

Zgodnie z projektem Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022, która zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji ma być przyjęta przez Radę Ministrów, pracownicy administracji publicznej powinni podnosić kwalifikacje poprzez szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia powinny dotyczyć przede wszystkim stosowania procedur ochrony informacji w instytucji, znajomości technik wyłudzania informacji stosowanych w cyberprzestępczości, konsekwencji złamania zabezpieczeń przez cyberprzestępców oraz procedur obowiązujących w przypadku udanego ataku lub jego próby. Co istotne, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa powinny obejmować wszystkich pracowników administracji publicznej, a nie jedynie osoby odpowiedzialne za infrastrukturę teleinformatyczną w jednostce.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku na temat przygotowania państwa na cyberzagrożenia, brak szkoleń dla przedstawicieli administracji publicznej uznano za jedno z podstawowych zaniedbań. 

 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała moduł szkoleniowy pt. „Cyberbezpieczeństwo – jak skutecznie chronić siebie i instytucję przed cyberzagrożeniami”, dedykowany dla pracowników administracji publicznej.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Szczegółowa oferta i program szkolenia dostępne są powyżej na stronie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres: szkolenia@ppbw.pl. Zgłoszenie na szkolenie jest jednocześnie akceptacją regulaminu szkoleń. Liczba miejsc ograniczona.

 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizuje również indywidualne (spersonalizowane) szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pojedynczych instytucji publicznych i prywatnych. Szkolenia odbywają się w siedzibie Zamawiającego i dostosowywane są do specyfiki działania danej instytucji.

 

Zapraszamy do kontaktu!