PL EN
GBP - Grid bezpieczeństwa publicznego wraz z aplikacjami: ARGOS, Monitor oraz Systemem Mobilnego Monitorowania

GBP stanowi bazową platformę integracyjną dla środowiska zarządzania informacją i wiedzą.

Narzędzie powstało w odpowiedzi na realne potrzeby ujednolicenia rozwiązań programowych w obszarze przesyłu, składowania i udostępniania dużej ilości danych, dostarczania mocy obliczeniowej na zadanie i zarządzania zasobami.

Wraz z GBP przygotowano trzy kompatybilne z platformą bezpieczeństwa aplikacje:

  • Argos pozwala na konwersję i odtwarzanie materiałów wideo zakodowanych w różnych formatach, również specyficznych dla systemów monitorowania.
  • Monitor indeksuje i wyszukuje nagrania z monitoringu wideo.
  • System Mobilnego Monitorowania pozwala na zarządzanie strumieniem wideo w postaci usługowej.