PL EN
Spotkanie Rady Programowej PPBW

 

W dniu 29 marca 2017 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie aktualnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz poddanie pod dyskusję dalszych kierunków, które mogłyby być podejmowane w ramach PPBW.

Posiedzenie Rady otworzyli prof. Emil W. Pływaczewski - Koordynator Główny PPBW oraz prof. Arkadiusz Letkiewicz - Koordynator ds. Realizacji Projektów. Następnie Rashel Talukder - Dyrektor Zarządzający, zaprezentował obecne działania realizowane w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przedstawiając aktualnie realizowane projekty oraz przedsięwzięcia.

Następnie, w toku dyskusji, członkowie Rady zaproponowali nowe kierunki działań, które powinny być podejmowane w ramach PPBW. Są to następujące obszary:

 1. Organizacja roboczych spotkań tematycznych z udziałem przedstawicieli służb, świata nauki oraz biznesu w obszarze bezpieczeństwa.

Każde spotkanie byłoby dedykowane innemu zagadnieniu, np. tematyka dronów, cyberbezpieczeństwo, systemy łączności itp. Celem spotkań byłaby wymiana informacji na temat aktualnych potrzeb służb mundurowych w poszczególnych obszarach tematycznych, jak i możliwości dostarczania tego typu rozwiązań przez środowisko biznesu i nauki. 

 1. Prognozowanie (foresight) kierunków rozwoju technologii w obszarze bezpieczeństwa w gronie przedstawicieli decydentów (władzy publicznej), środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej.
 1. Podejmowanie działań prewencyjnych oraz publicznej dyskusji w zakresie przeciwdziałania przestępczości – w tym edukacja prawna społeczeństwa.
 1. Włączenie się PPBW w prace i przedsięwzięcia związane z aktualnym światowym trendem łączenia obszarów bezpieczeństwa i obronności, z uwagi na ich wzajemne przenikanie się.
 1. Udział PPBW w „budowaniu odporności państwa” na wszelkiego rodzaju zagrożenia.
 1. Problematyka wdrażania efektów prac B+R w obszarze bezpieczeństwa.

W spotkaniu Rady uczestniczyli:

 1. Dr Artur Bartoszewicz – Doradca PPBW, Szkoła Główna Handlowa,
 2. Jarosław Duś – Dyrektor Biura Prokuratora Krajowego,
 3. Marcin Golizda-Bliziński – Doradca PPBW, ekspert w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 4. Prof. Ewa Guzik-Makaruk – Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
 5. Nadkom. Andrzej Kropiwiec – Naczelnik Wydziału Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną, Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji,
 6. Płk Marcin Lipka – Biuro Ochrony Rządu,
 7. Por. Katarzyna Matysek – Biuro Ochrony Rządu,
 8. Ppłk Adam Ozimek – Straż Graniczna,
 9. Sebastian Serwiak – Z-ca Dyrektora Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE,
 10. St. bryg. Witold Skomra – Doradca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
 11. Sławomir Śnieżko – Doradca PPBW, ekspert w obszarze antykorupcji,
 12. Sędzia Anna Maria Wesołowska,
 13. Marek Wierzbicki – Doradca PPBW,
 14. Dr Zbigniew Wrona – Dyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli,
 15. Gen. Dariusz Wroński – Prezes Centrum Wdrożeniowo-Produkcyjnego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
 16. Prof. Andrzej Zybertowicz – Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 17. Mł. insp. Mariusz Żurawski – Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji.