PL EN
Warsztaty w Rzymie - NOSY

 

Polski ekspert z Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego wziął udział w warsztatach w Rzymie organizowanych w ramach projektu NOSY (Nowy System Sensorów), który koncentruje się na opracowaniu nowego systemu monitorowania wyposażonego w miniaturowe czujniki, które w przypadku podejrzanych substancji mogą zwiększyć skuteczność gromadzenia dowodów przez policje i inne organy ścigania. Taki nowy system monitorowania opiera się na potrzebach i wymaganiach wyrażanych przez policje na szczeblu europejskim. Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany wiedzy między użytkownikami końcowymi z organów egzekwowania prawa i naukowcami projektu.