PL EN
Warsztaty w Rzymie - NOSY

 

Polski ekspert z Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego wziął udział w warsztatach, które odbyły się w Rzymie i zostały zorganizowane przez Aero Sekur S.p.A., w ramach projektu pt."New Operational Sensing sYstem" (NOSY)Projekt koncentruje się na opracowaniu nowego systemu monitorowania, wyposażonego w miniaturowe czujniki, które w przypadku podejrzanych substancji, mogą zwiększyć skuteczność gromadzenia dowodów przez policję i inne organy ścigania. Tego rodzaju nowy system monitorowania opiera się na potrzebach i wymaganiach wyrażanych przez policję na szczeblu europejskim. Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany wiedzy między użytkownikami końcowymi z organów egzekwowania prawa i zespołem naukowców, którzy są odpowiedzialni za realizację powyższego projektu.