PL EN
II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych

 

W dniu 10 kwietnia 2017 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się II Forum Bezpieczeństwa Społeczności Lokalnych. Tegoroczne spotkanie zostanie poświęcone zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym oraz organizacyjnym, dedykowanym monitorowaniu zagrożeń bezpieczeństwaOrganizatorami wydarzenia jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie - organizator Międzynarodowych Targów Zabezpieczeń Securex 2018.

 

Głównym celem Forum jest zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających efektywne zarządzanie systemami monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa (w szczególności w oparciu o monitoring wizyjny, ale także o czujniki monitorujące bezpieczeństwo pomieszczeń i budynków, czujniki przeciwpożarowe, monitorujące poziom wody, zanieczyszczeń
i inne). Przedstawione zostaną zarówno wdrożone rozwiązania jak i nowe kierunki rozwoju.

W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną wyniki prac badawczo-rozwojowych w obszarze monitoringu, realizowanych przez polskich naukowców. Istotnym elementem spotkania będą również wystąpienia przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, budujących lub wykorzystujących systemy monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa.

W przerwach, możliwe będzie obejrzenie ekspozycji z najnowszymi technologiami
i urządzeniami przedstawianymi między innymi podczas prezentacji. Dodatkowo, rozwiązania te zostaną udostępnione uczestnikom spotkania, aby mogli przeprowadzić testy ich działania na żywo.  

 

Uprzejmie zapraszamy na II Forum przedstawicieli administracji samorządowej województwa wielkopolskiego (w tym pracowników urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz Urzędu Marszałkowskiego), Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców województwa wielkopolskiego, przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Udział w II Forum jest bezpłatny (również bezpłatny parking na terenie MTP), mapka dojazdu widoczna poniżej.