PL EN
Cyberbezpieczeństwo - nowatorski moduł szkoleniowy

 

Ochrona przed cyberatakami to jedno z najpoważniejszych wyzwań dla administracji publicznej. Niewątpliwie, skuteczne przygotowanie instytucji i pracowników na cyberzagrożenia, jest ogromnym wyzwaniem tak organizacyjnym jak i finansowym.

Zgodnie z punktem 4.2.3. projektu Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020, która zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji ma być przyjęta przez Radę Ministrów w kwietniu 2017 roku, pracownicy administracji publicznej powinni podnosić kwalifikacje poprzez szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia powinny dotyczyć przede wszystkim stosowania procedur ochrony informacji w instytucji, znajomości technik wyłudzania informacji stosowanych w cyberprzestępczości, konsekwencji złamania zabezpieczeń przez cyberprzestępców oraz procedur obowiązujących w przypadku udanego ataku lub jego próby. Co istotne, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa powinny obejmować wszystkich pracowników administracji publicznej, a nie jedynie osoby odpowiedzialne za infrastrukturę teleinformatyczną w jednostce.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku na temat przygotowania państwa na cyberzagrożenia, brak szkoleń dla przedstawicieli administracji publicznej uznano za jedno z podstawowych zaniedbań. 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała moduł szkoleniowy pt. „Cyberbezpieczeństwo – jak skutecznie chronić siebie i instytucję przed cyberzagrożeniami”, dedykowany dla pracowników administracji publicznej.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w Bydgoszczy dnia 20 marca 2017 roku. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie ppbw.pl/pl/cyberbezpieczenstwo.