PL EN
System analizy danych przy użyciu sieci społecznych KASS

Eksperymentalny System KASS przeznaczony jest do wspierania identyfikacji i analizy grup przestępczych.

Na bazie metod wywodzących się z obszaru badań sieci społecznych System wskazuje role, które obecne są w strukturze organizacyjnej grupy, stanowiącej przedmiot działań służby oraz określa współzależności pomiędzy poszczególnymi rolami, co w efekcie pomaga w identyfikacji tożsamości uczestników tej grupy.