PL EN
Konferencja pt. „Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych”

       Wydział Prawa, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Polskie Stowarzyszenie Poligraferów organizują ogólnopolską konferencję naukową „Pozyskiwanie informacji w świetle zagrożeń terrorystycznych”. Odbędzie się ona w Warszawie w dniach 16-17 listopada 2016 r.

W obliczu narastającego zagrożenia bezpieczeństwa coraz poważniejszym problemem będzie kwestia pozyskiwania informacji przez organy ścigania i służby specjalne. Dylematem, który pojawia się coraz częściej jest to, jak daleko można ingerować w prawa i wolności obywatelskie by nie dopuścić do ataków terrorystycznych, zminimalizować prawdopodobieństwo ich zaistnienia, jak też wykryć ich organizatorów i udowodnić im winę.

Nowatorski charakter konferencji polega przede wszystkim na możliwości wymiany doświadczeń i poglądów ekspertów reprezentujących różne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa państwa, zarówno w ujęciu zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Może się to przyczynić się do sprawniejszego rozwiązywania pojawiających się w tym obszarze problemów.

          Poza sesjami plenarnymi planowane są w trakcie konferencji także warsztaty poświęcone różnym zagadnieniom szczegółowym, m.in. profilowaniu psychologicznemu sprawców aktów terroru, pozyskiwaniu informacji w Internecie, wykorzystywaniu badań poligraficznych do pozyskiwania informacji czy też technikom prowadzenia przesłuchań i wywiadów.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie SSA dr hab. Małgorzaty Manowskiej.

Partnerem wydarzenia jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Szczegółowe, sukcesywnie uzupełniane, informacje wraz z formularzem rejestracyjnym znajdują się na stronie: www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/5865-pozyskiwanie-informacji-w-swietle-zagrozen-terrorystycznych.

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji!