PL EN
Specjalistyczne szkolenie z zakresu „Wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego dotyczącego osób na eksponowanych stanowiskach politycznych” (tzw. Pep politically exposed person)

Celem szkolenia, prowadzonego przez ekspertów z zakresu zwalczania korupcji oraz prania pieniędzy, jest przekazanie praktycznych oraz teoretycznych aspektów wiedzy z zakresu ustawowej instytucji: osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne definiowanych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1f Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000r. (Dz. U. z 2012 roku, Nr 46, poz. 276 - t. j. ze zm.)

Szkolenie kierowane jest w głównej mierze do instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy o przeciw działaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.