PL EN
System informatyczny wspierający pracę tzw. Białego wywiadu umożliwia zbieranie, analizę oraz eksplorację (Data Mining) zebranych danych (CLUO)

Umożliwia automatyczne wydobywanie istotnej treści z danego źródła poprzez analizę jego składników semantycznych, a także samoczynną klasyfikację dokumentu na podstawie jego treści.